Kontraktret

Kontraktret er et retsområde inden for juraen, der beskæftiger sig med kontrakter og de juridiske principper og regler, der gælder for indgåelse, fortolkning, opfyldelse og ophævelse af kontrakter. Kontraktretten er en central del af civilretten og spiller en afgørende rolle i forretningslivet og mange andre områder af samfundet.

Hvad er kontraktret?

Kontraktretten omfatter både skriftlige og mundtlige aftaler mellem parter, hvor der opstår et forpligtende juridisk forhold mellem dem. Kontrakter kan være enkle eller komplekse og kan omfatte forskellige typer af aftaler, herunder købsaftaler, lejekontrakter, entreprenørkontrakter, ansættelseskontrakter og mange andre.

Ved kontraktbrud

Hvis en kontrakt brydes eller ikke opfyldes korrekt, kan der opstå tvister, og kontraktretten tilbyder retsmidler og erstatningsmuligheder til parterne. Dette kan omfatte erstatning for tab, specifik præstation (tvangsfuldbyrdelse af kontrakten) eller ophævelse af kontrakten.

Forskellige typer kontraktaftaler

Der findes forskellige typer kontraktaftaler. Hos Lexly kan du bl.a. få hjælp til følgende: 

Hvem kan lave en kontrakt?

Udgangspunktet er, at alle kan lave en kontrakt. Det er således ikke lovpligtigt at rådføre sig med en jurist eller anden rådgiver forud for udfærdigelsen af en kontrakt. Dog kan det ofte være en god ide, for at undgå ugyldige aftaler.

Ved at rådføre sig med en fagkyndig forud for udfærdigelsen af en kontrakt, kan man minimere de ved kontrakten forbundne risici, og derved blive stillet stærkere i tilfælde af uenigheder om kontraktens indhold. Herudover vil en rådgiver kunne identificere ugyldige aftalevilkår, og andre lovstridige elementer i kontrakten.

Er det nødvendigt med en kontrakt?

Det er ikke altid nødvendigt at have en skriftlig kontrakt for at oprette et juridisk bindende forhold mellem parterne. Kontrakter kan også opstå mundtligt eller gennem adfærd og handlinger.

Selvom en skriftlig kontrakt ikke altid er påkrævet, er det generelt en god praksis at nedfælde vilkårene for en aftale skriftligt. En skriftlig kontrakt kan bidrage til at undgå tvister og misforståelser ved at klargøre parternes rettigheder og forpligtelser på en klar og præcis måde.

Hvordan kan Lexly hjælpe?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontraktret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er noget en kontrakt?

Noget bliver en kontrakt, når personer eller virksomheder indgår en mundtlig eller skriftlig aftale, som tydeligt beskriver detaljerne for begge parter. Kontrakter anvendes til forskellige formål, såsom ansættelsesaftaler, partnerskaber eller leje af boliger.

Hvad skal til for at en kontrakt er gyldig?

For at en kontrakt er gyldig, skal den som minimum indeholde følgende punkter: dato for aftalens indgåelse, detaljer omkring parterne, formål med aftalen, konkrete vilkår, misligholdelsesbeføjelser og underskrifter. Disse elementer er afgørende for at sikre gyldigheden af en kontrakt.

Hvornår er en kontrakt bindende?

En kontrakt er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, ifølge aftaleloven. Når tilbudsgiver, som f.eks. dig, fremsætter et tilbud, og modtageren, køberen af bilen, accepterer det, bliver aftalen bindende for begge parter. Disse klare regler fastslår, at det er bindende, uanset formen på aftalen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis