Kursgevinst

Det er et økonomisk begreb, der oftest anvendes inden for finans- og investeringsverdenen. Det beskriver fortjenesten ved afståelse af en fordring til en højere kursværdi end den værdi, der oprindeligt blev sat, da forpligtelsen blev påtaget. Dette betyder, at hvis du køber en aktie, obligation eller et andet værdipapir til en bestemt pris og senere sælger det til en højere pris, vil forskellen være din kursgevinst.

Hvordan opstår kursgevinst?

Det opstår, når markedsværdien af en aktie, obligation eller anden investering stiger over dens oprindelige købspris. Dette kan skyldes en række faktorer, herunder forbedringer i det underliggende selskabs økonomiske performance, positive ændringer i det bredere økonomiske klima, eller bare ændringer i markedsdeltagernes forventninger.

Beskatning

I Danmark er kursgevinst i mange tilfælde underlagt beskatning i henhold til kursgevinstloven. Hvis du realiserer en kursgevinst, dvs. sælger din investering med profit, skal denne gevinst som udgangspunkt opgøres og indrapporteres til skat. Hvor meget du skal betale i skat, afhænger af flere forskellige faktorer, herunder din samlede indkomst og hvilken type investering gevinsten stammer fra.

Hvordan beregnes kursgevinst?

Beregning af kursgevinst kan være en kompleks proces, der kræver nøjagtige oplysninger om både købs- og salgsprisen for investeringen, samt eventuelle omkostninger forbundet med køb eller salg. Det er også vigtigt at huske, at kun realiserede gevinster - dvs. gevinster fra investeringer, der er blevet solgt - er skattepligtige. Urealiserede gevinster, fra investeringer, der endnu ikke er solgt, er derimod ikke skattepligtige.

Eksempel på kursgevinst

Lad os tage et eksempel: Du køber en aktie til 100 kr., og efter et år stiger aktiens værdi til 120 kr. Hvis du sælger aktien på dette tidspunkt, vil den være 20 kr. Denne gevinst vil skulle indberettes til skat og beskattes efter de gældende regler. Det er derfor vigtigt at holde styr på købs- og salgspriser på dine investeringer for korrekt at kunne opgøre eventuel kursgevinst.

Relaterede ord

Agio

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis