Kvalificeret flertal

Hvad er kvalificeret flertal?

Kvalificeret flertal er en beslutningstagningsteknik, der bruges i visse demokratiske systemer, herunder Europæiske Union (EU). Denne teknik går ud på, at en beslutning for at blive vedtaget skal have støtte fra mere end et simpelt flertal af stemmer. Med andre ord, kræver det en højere grænse af godkendelse. Det vil typisk to tredjedele eller tre femtedele af stemmerne, for at en beslutning kan blive truffet.

Kvalificeret flertal i EU

I EU's beslutningstagningssystem spiller kvalificeret flertal en central rolle. Det er blevet implementeret for at sikre, at store og befolkningsrige medlemsstater ikke kan dominere over mindre og mindre befolkningsrige medlemsstater.

To kriterier

For at en beslutning skal blive vedtaget i EU's Ministerråd, skal den opnå et kvalificeret flertal, der er baseret på to kriterier:

  • 55 % af medlemsstaterne stemmer for forslaget - i praksis vil det sige 15 ud af 27. Det er i 2023 27 lande, der er medlem af EU.
  • forslaget har tilslutning fra medlemsstater, der repræsenterer mindst 65 % af EU's samlede befolkning.

Denne procedure kaldes også reglen om "dobbelt flertal".

Denne mekanisme forhindrer, at en enkelt eller en gruppe af medlemsstater kan blokere beslutninger, der er til fordel for hele unionen. Samtidig sikrer den, at beslutninger, der påvirker hele unionen, har en bred støtte.

Anvendelse i andre sammenhænge

Selvom det er mest kendt fra EU, anvendes denne beslutningstagningsteknik også i andre sammenhænge. F.eks. anvendes den i mange virksomheders bestyrelser, i visse demokratiske institutioner, og i forbindelse med nogle beslutninger i andre internationale organisationer. Målet er altid at sikre, at vigtige beslutninger, der har stor indvirkning, støttes bredt og ikke blot af et simpelt flertal.

Udvidet kvalificeret flertal

Når Rådet stemmer om et forslag, der ikke er fremsat af Kommissionen eller den højtstående repræsentant, vedtages forslaget, hvis der opnås såkaldt "udvidet kvalificeret flertal". Disse to betingelser skal være opfyldt:

  • hvis 72 % af medlemsstaterne stemmer for forslaget - i praksis vil det sige mindst 20 ud af 27
  • hvis de medlemsstater, der støtter forslaget, repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning
icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis