Legatar

En legatar betegner den, der skal arve en bestemt angivet pengesum eller bestemt angivne formuegenstande.

Hvad er en legatar?

En legatar er en person, der ifølge et testamente skal modtage en bestemt angivet formuefordel. En legatar kan arve en bestemt angivet pengesum eller bestemte angivne formuegenstande. Det kan både være personer, men også organisationer. Testamentet er bindende for dem, der modtager penge, og de skal følge de bestemmelser, der er angivet af legataren.

Hvad er en arving?

En arving er en person, der er ansvarlig for at modtage den afdødes ejendele og formue, når vedkommende dør. En arving kan være et barn, et familiemedlem eller endda en ven. Ofte er arvingerne de nærmeste slægtninge, som et barn eller søskende, men dette afhænger meget af det afdødes testamente. Arvingen(e) vil få lov til at arve det afdøde formue, der kan omfatte virksomheder, ejendomme, kontante værdier, livsforsikringer og andre aktiver. Det er derfor vigtigt, at arvingerne har den korrekte og fulde viden om alle deres rettigheder og forpligtelser, når de arver formuen og ejendommen.

Hvad er forskellen mellem en arving og legatar?

I et testamente er det muligt at bestemme, hvorvidt en begunstiget skal have stilling som arving eller legatar.

En legatar er en person, der skal arve en bestemt angivet pengesum eller bestemt angivne formuegenstande. Du kan som arvelader bestemme, at en person/organisation skal arve en bestemte genstande som for f.eks. en bil eller et bestemt angivet pengebeløb - men legateren har ikke medbestemmelsesret. Man skal dog være opmærksom på, at en legatar som udgangspunkt ikke har indflydelse på dødsboets behandling eller mulighed for at udtage andet, end hvad der er bestemt i testamentet.

En arving er derimod en person, hvis arveret er knyttet til hele dødsboet eller en brøkdel af boet. En arving har mulighed for at udtage aktiver inden for sit arvelod. Arvingen har ligeledes mulighed for at være med til at bestemme hvordan boet skal behandles.

Statusændring af Skifteretten

Skifteretten har mulighed for at ændre status for både arvinger og legatar under visse omstændigheder. Dette kan ske, hvis en person, der normalt kun skulle modtage en bestemt ting eller et bestemt beløb (en legatar), i stedet bliver bestemt til at være en arving. Omvendt kan en arving også blive ændret til en legatar. Det kan ske, hvis arvingen enten er enig i det eller kun står til at arve en meget lille del af det samlede bo. Når en arving bliver omdannet til legatar af skifteretten, får vedkommende en specifik betegnelse, nemlig "andelslegatar". Denne ændring i status sker kun under bestemte forhold og er en måde for skifteretten at håndtere sammensætningen af et bo på en fair og passende måde.

Kan man frasige sig arv?

Man er ikke forpligtet til at arve penge fra nogen undtagen din ægtefælle. At være så forgældet som arving, at det kan komme kreditorer til gode, er en hyppig årsag til at nægte arv.

Et dokument som en "arveafkald" kan bruges til at afstå arv. Som et resultat vil arven "springe dig over’’ og gå til dit afkom i stedet for dine kreditorer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en legatar?

En (juridisk) person, der er indsat i et testamente til at modtage en bestemt pengesum eller en bestemt genstand, uden at være legal arving eller indsat som testamentsarving til at arve boet eller en brøkdel af det.

Hvad er en arving?

En arving er en person, som har ret til at arve hele eller en del af boet efter en afdød person. 

Hvad er forskellen mellem en arving og legatar?

Legatarens arv er bestemt på forhånd ved, at den som regel er fastsat til at være et bestemt beløb eller en bestemt genstand. Arvingens arv er derimod angivet som en del af dødsboet og afhænger dermed af størrelsen på værdierne i dødsboet ved bobehandlingens afslutning. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis