Leje

Leje betegner et retsforhold, hvorefter der mod vederlag kan udøves en almindelig eller særlig råden over en ting eller en ejendom, som tilhører en anden.

Hvilke typer leje findes der?

Der findes tre hovedtyper af leje.

1. Erhvervsleje

En erhvervsleje giver lejer adgang til at bruge en erhvervsejendom til erhvervsmæssige formål. Det vil sige, at lejer kan bruge ejendommen til at drive virksomhed, producere varer eller yde tjenesteydelser. Erhvervslejen indeholder ofte særlige vilkår og betingelser, der skal sikre, at lejer udnytter ejendommen på en forsvarlig måde.

2. Andelsleje

Andelsleje er en lejetype, der giver lejer adgang til at bruge en andelsbolig. Andelsboliger ejes af andelsboligforeninger, og lejeren er medlem af foreningen. Andelslejen indeholder ofte særlige vilkår og betingelser, der skal sikre, at lejer udnytter andelsboligen på en forsvarlig måde.

3. Boligleje

Boligleje giver lejer adgang til at bruge en bolig til boligformål. Det vil sige, at lejer kan bruge boligen til at bo i. Boliglejen indeholder ofte særlige vilkår og betingelser, der skal sikre, at lejer udnytter boligen på en forsvarlig måde.

Hvordan indgås et lejeforhold?

Et lejeforhold kan indgås på to måder: gennem en lejekontrakt eller ved at leje et hus eller en lejlighed gennem en boligorganisation.

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem lejer og udlejer, hvor parterne aftaler, hvordan lejeforholdet skal være. I en lejekontrakt vil der typisk stå, hvad lejen er, hvor langt lejeforholdet varer, og hvilke rettigheder og forpligtelser lejer og udlejer har.

Leje af hus eller lejlighed gennem en boligorganisation er en anden måde at indgå et lejeforhold på. I så fald er det ikke lejer og udlejer, der indgår en lejekontrakt, men lejer og boligorganisationen. Boligorganisationen står typisk for vedligeholdelse af huset eller lejligheden, og lejer skal typisk betale husleje, vand og varme til boligorganisationen.

Hvad er lejerens og udlejerens rettigheder og forpligtelser?

Lejerens hovedforpligtelse er at betale leje til tiden. Udover det skal lejer typisk også holde lejligheden eller huset i orden, og lejer skal have forståelse for, at der kan være andre mennesker, der bor i huset eller lejligheden.

Udlejerens hovedforpligtelse er at sørge for, at lejligheden eller huset er i orden, inden lejer flytter ind. Udlejer skal også sørge for at lejligheden eller huset bliver vedligeholdt, så lejer kan bo der i lejeperioden.

Relaterede ord

Fornyelseshenlæggelser

Spørgsmål og svar

Hvornår kan lejeforholdet opsiges?

Lejeforholdet kan normalt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Hvis der er en særlig grund til at opsige lejeforholdet, kan lejeren opsige med kortere varsel. Hvis lejeren ikke betaler leje eller forårsager skader på huset eller lejligheden, kan udlejeren opsige lejeforholdet med øjeblikkelig virkning.

Hvad sker der, hvis lejeren flytter før lejeperioden udløber?

Hvis lejeren flytter før lejeperioden udløber, er lejeren forpligtet til at betale leje for den resterende del af lejeperioden.

Hvad sker der, hvis udlejeren ønsker at opsige lejeforholdet?

Udlejeren kan kun opsige lejeforholdet, hvis der er en særlig grund til det. Hvis udlejeren ønsker at opsige lejeforholdet, skal udlejeren give lejeren 3 måneders varsel.

Hvad sker der ved udlejers død?

Hvis udlejeren dør, så er det lejerens ansvar at finde en ny udlejer. Lejeren skal dog have mindst 3 måneders varsel, før udlejningen ophører.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis