Lovbekendtgørelse

Hvad er en lovbekendtgørelse?

En lovbekendtgørelse er en forskrift, der udstedes af et myndighedsorgan med henblik på at gøre en lov gældende. Lovbekendtgørelser bliver normalt offentliggjort i Lovtidende.

Lovbekendtgørelser indeholder ofte en kort resumé af lovens indhold, baggrunden for dens tilblivelse og dens virkningstid. Ændringer i loven kan også indarbejdes i lovbekendtgørelsen.

Lovbekendtgørelser bliver udarbejdet af myndighederne i forbindelse med vedtagelse af nye love. De bliver normalt offentliggjort i Lovtidende, som er et offentligt tidsskrift, hvor nye love og andre forskrifter bliver gjort offentligt tilgængelige.

Lovtidende kan ses som et supplement til Bekendtgørelser og Lov samt Folketingstidende.

Hvilke love omfatter lovbekendtgørelser?

Lovbekendtgørelser omfatter normalt ikke almindeligt anvendte love, såsom straffeloven, men i nogle tilfælde kan de også gælde for disse love.

Lovbekendtgørelser bliver normalt ikke offentliggjort i Lovtidende, hvis de ikke har ændringer i forhold til den tidligere version af loven.

Derudover kan lovbekendtgørelser også blive offentliggjort i andre tidsskrifter og på andre hjemmesider, f.eks. Justitsministeriets hjemmeside.

Hvorfor ændres der i lovbekendtgørelserne?

Ændringerne i lovbekendtgørelserne kan have forskellige årsager, f.eks. ændringer i andre love, ændringer i forskrifter eller rettelser til teksten i loven.

Der kan også være ændringer i lovbekendtgørelserne, som ikke har nogen årsag, f.eks. ændringer af teksten i loven, som ikke har nogen ændring i forhold til den tidligere version af loven.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder man lovbekendtgørelser?

Lovbekendtgørelser kan findes på Retsinformation.dk eller ved at søge i Lovtidende.

Hvad er ændringerne i lovbekendtgørelserne?

Ændringerne i lovbekendtgørelserne kan være af forskellig karakter, f.eks. ændringer af teksten i loven, ændringer af forskrifter eller ændringer af bilag til loven. Ændringerne kan også være rettelser eller tilføjelser til loven.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis