Majoritet

Majoritet betegner et flertal, der kan være simpelt eller kvalificeret og absolut eller relativt. Afstemningsregler benyttes ofte af bestyrelser og på ejerforeningernes generalforsamlinger. Der benyttes forskellige afstemningsregler alt afhængig af, hvor beslutninger bliver truffet.

Simpel og kvalificeret majoritet

Beslutninger træffes eller vedtages ud fra forskellige slags flertal. Der skelnes først og fremmest mellem simpel og kvalificeret majoritet. Simpel majoritet forudsætter flere stemmer for end imod. Dem der undlader at stemme, er det uden betydning for resultatet, da det kun er stemmer for eller imod der er betydelige. Langt de fleste beslutninger kræver simpel flertal, herunder regnskab, budget, valg af forman m.m.

Kvalificeret majoritet forudsætter derimod en tilslutning af fra en vis del, f.eks. 2/3 dele af stemmerne. Denne type flertal anvendes oftest ved større beslutninger. Ved vedtægtsændringer kræves der ofte kvalificeret majoritet, hvis du ønsker at ændre virksomhedens vedtægter. Kvalificeret flertal kan dog kun kræves, hvis det fremgår af vedtægterne i selskabet.

Absolut og relativ majoritet

Absolut majoritet kræver tilslutning fra mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Modsætningsvis står relativ majoritet, som forudsætter, at forslaget/kandidaten fik flest stemmer af de fremsatte forslag. Eksempelvis hvis en kanditat til et valg har fået flere stemmer end de andre kandidater.

Enstemmighed

Enstemmighed angiver, at alle skal stemme for. Dette sker relativt sjældent, da det kan være en udfordring at få alle til at møde op.

Quorum

I visse tilfælde er en forsamling kun beslutningsdygtigt, hvis der er et bestemt antal medlemmer til stede og som deltager i afstemningen. Hvis intet andet fremgår, antages det, at forsamlingen er beslutningsdygtigt uanset stemmernes antal. I nogle tilfælde findes quorumbestemmelser, som har til formål at sikre en balance mellem de repræsenterede interesser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår benyttes simpelt flertal?

Langt de fleste beslutninger vedtages ved simpel flertal. Det kan f.eks. være godkendelse af regnskab, budgetter, bestyrelsesmedlemmer, revisor m.m.

Hvornår benyttes kvalificeret flertal?

Når der er tale om beslutningerne om væsentlige forhold, skal godkendelse typisk ske ved kvalificeret flertal. Det kan f.eks. være vedtægtsændringer i et selskab.

Hvad betyder majoritet?

Ordet betyder også flertal, som betegner den overvægt af stemmer der på f.eks. en generalforsamling eller bestyrelse skal opnå, for at en beslutning er gyldig vedtaget. Det kan også være en kandidat der skal vedtages gyldigt.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis