Mandatsvig

Hvad er mandatsvig?

Mandatsvig betegner et misbrug af en faktisk eller retlig legitimation til at påføre den, for hvem man har adgang til at handle, et formuetab for derved at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Det kan f.eks. være, hvis en direktør i en virksomhed har indgået en for dyr aftale med en leverandør mod at leverandøren bygger et billigt sommerhus til direktøren privat

Straffelovens § 280

Mandatsvig er strafbart efter straffelovens § 280, som har ordlyden:

§ 280. For mandatsvig straffes [...] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Det er en betingelse for at blive straffet efter bestemmelsen, at man har opnået en økonomisk gevinst på bekostning af andres formuetab. Straffelovens § 285 angiver, at straffen som udgangspunkt er 1 år og 6 måneders fængsel. I grovere tilfælde af mandatsvig kan straffen imidlertid stige til op imod 8 års fængsel.

Behandling af mandatsvig

Denne type straffesager bliver ofte behandlet af statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også bedre kendt som Bagmandspolitiet. Det er ofte administrerende direktører og bestyrelsesmedlemmer, som bliver mistænkt for disse former for økonomisk kriminalitet.

Relaterede ord

Legatar

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder mandatsvig?

Mandatsvig kan defineres som en form for økonomisk kriminalitet. Begrebet betegner et misbrug af en faktisk eller retlig legitimation til at påføre den, for hvem man har adgang til at handle, et formuetab for derved at skaffe sig eller andre uberettiget vinding.

Hvad er forskellen mellem mandatsvig og underslæb?

Forskellen på mandatsvig og underslæb er grundlæggende, at en person ved at bedrive underslæb har brugt betroede midler til et andet formål. Ved mandatsvig har en person brugt penge i f.eks. en virksomhed til at påføre virksomheden tab for at give sig selv eller andre en form for gevinst eller fordel.

Hvad er straffen for mandatsvig?

Straffelovens § 285 angiver, at straffen for mandatsvig som udgangspunkt er 1 år og 6 måneders fængsel. I grovere tilfælde af mandatsvig kan straffen imidlertid stige til op imod 8 års fængsel.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis