Mellemhandler

Mellemhandler betegner ethvert led i omsætningskæden fra producent til den endelige aftager af produktet.

Hvad er en mellemhandler?

En mellemhandler er en grossist eller detailist, som køber en bestemt virksomheds produkter og sælger dem videre. Mellemhandleren kan både videresælge, udleje, lease eller på anden måde bringe et produkt i omsætning uden at blive anset som producent. Det kan fx være en importør eller detailhandler.

Mellemhandlers ansvar

Ifølge produktansvarsloven har producenten og mellemhandleren et vist ansvar for det produkt de sælger - herunder produktansvar. Hvis eksempelvis et defekt produkt har medført en skade på en person eller en genstand, kan producenten og/eller mellemhandleren blive erstatningsansvarlige for skaden. 

Det betyder også at mellemhandlere skal erstatte skade, der er forårsaget af et defekt produkt, hvis producenten eller mellemhandleren selv har udvist uagtsomhed. Det kan fx være et par gummistøvler, der smitter af på forbrugerens bukser, idet det påhviler producenten at sikre, at støvlerne ikke smitter af.

Som mellemhandler gælder der ingen begrænsning i det beløb, man kan blive ansvarlig for. Mellemhandlere skal derfor erstatte hele det tab, som skadelidte har haft.

Kilde: Forbrug.dk

Hvem har produktansvar?

Ifølge produktansvarsloven, har producenten og mellemhandleren et ansvar for det bestemte produkt, som de sælger. Har produktet forvoldt skade på en person eller genstand, er producenten eller mellemhandleren erstatningsansvarlige.

Før der kan være tale om erstatning, er der en række betingelser, som skal være opfyldte:

  • Der skal være tale om et produkt. Det vil sige, et fysisk produkt eller en del af produktet. Det kan være alt fra en legetøj til en bil.
  • Produktet skal være defekt.
  • Der skal være sket en skade som følge af et defekt produkt.

Relaterede ord

Forbrugertjeneste

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis