Mindsteerstatning

Mindsteerstatning er et lovligt koncept, der garanterer en minimumserstatning for skader uanset det faktiske tabets omfang. Konceptet er blevet et centralt element i dansk erstatningsret, da det sikrer en basal retfærdighed for skadelidte.

Anvendelse og betydning af mindsteerstatning

Mindsteerstatning er især relevant i situationer, hvor det faktiske tab kan være svært at vurdere. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skader, der har medført varig mén, eller ved erstatning for tab af erhvervsevne. Selvom det kan være en udfordring at fastlægge det præcise tab i sådanne situationer, sikrer mindsteerstatningen, at den skadelidte får en vis kompensation.

Mindsteerstatning spiller også en vigtig rolle ved erstatning for svie og smerte, hvor det ligeledes kan være svært at fastsætte det nøjagtige omfang af tabet. Her giver mindsteerstatningen den skadelidte en rettighed til erstatning, der dog ikke nødvendigvis dækker det fulde omfang af de lidelser, som skaden har medført.

Hvordan fastsættes mindsteerstatningen?

Hvor stor mindsteerstatningen bliver, afhænger af mange forskellige faktorer. Det kan være skadens karakter, skadelidtes alder, erhvervsevne og mange andre forhold. Retten tager hensyn til alle disse faktorer, når den skal fastsætte størrelsen af mindsteerstatningen.

I nogle tilfælde kan det være ganske klart, hvor stor mindsteerstatningen skal være, mens det i andre situationer kan være mere kompliceret. Det er her, at en advokat med speciale i erstatningsret kan være til stor hjælp. Advokaten kan bistå med at vurdere sagen og rådgive om, hvilken erstatning man kan forvente.

Eksempel på mindsteerstatning

Lad os sige, at du har en bilforsikring med en mindsteerstatning på 10.000 DKK. Du har en mindre ulykke, og skaderne på din bil er vurderet til 6.000 DKK. Selv om omkostningerne til at reparere din bil er under mindsteerstatningen, vil forsikringsselskabet stadig udbetale den fulde mindsteerstatning på 10.000 DKK. I dette tilfælde kan du bruge de ekstra penge til at dække eventuelle yderligere omkostninger, der opstår som følge af ulykken, såsom biludlejning mens din bil er under reparation.

Relaterede ord

Tilregnelighed

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis