Modregning

Modregning betegner det forhold, at en person, som har et krav mod en anden og som samtidig har en skyld til denne, ved en derpå rettet erklæring anvender modkravet til enten hel eller delvis fyldestgørelse af hovedkravet, således at kravene ophører, så længe de dækker hinanden.

Hvad er modregning?

Modregning er en ophørsgrund for fordringer, som to parter har mod hinanden. Ved modregning bringes fordringerne til ophør, i det omfang de dækker hinanden, idet den ene fordring fratrækkes (afregnes, kompenseres) i den anden. 

Når man modregner, trækker man den gæld, man har til den anden part, fra den gæld, den anden part har til én selv. På den måde kan man undgå at skulle betale eller modtage penge for hver transaktion og i stedet kun afregne differencen.

Modregningen kan eksempelvis være relevant i forbindelse med handel mellem to virksomheder, hvor de begge skylder hinanden beløb. I stedet for at betale kontant kan de aftale at modregne. På den måde får begge parter afregnet deres gæld på en nem og simpel måde.

Parterne i modregning

I modregning bruges forskellige juridiske begreber:

  • “Modregneren'' er den, der ønsker at modregne i et pengekrav, og derfor afgiver en modregningserklæring.
  • “Hovedmanden" er modtageren af modregningserklæringen fra modregneren.
  • “Modfordringen" er modregnerens tilgodehavende hos en anden kreditor.
  • “Hovedfordringen" er modregnerens skyld til en kreditor.

Hvad er formålet med modregning?

Modregning er en proces, hvor en kreditor har ret til at anvende en debitors penge eller aktiver til at modregne deres egne udestående krav. Formålet er at minimere risikoen for tab og sikre, at kreditor får den betaling, de er berettiget til. Ved modregningen opnår en part hel eller delvis fyldestgørelse for sin egen fordring ved helt eller delvis at blive befriet for sin gæld til den anden part. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder modregning?

Begrebet dækker over en måde at opfylde/afslutte krav på. Modregning bringer krav til ophør i det omfang, kravene dækker hinanden. Det gøres ved, at den ene parts krav fratrækkes den anden parts krav. Det er vigtigt at bemærke, at modregningen kun kan finde sted mellem to parter, der har et tilknyttet krav og gæld

Hvornår kan modregning ske?

Modregning kan ske, når der er en fordring mellem to parter, og den ene part har en gæld til den anden part. Den kan også ske, hvis begge parter har en fordring mod hinanden, og beløbene kan opgøres og modregnes. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, før modregningen kan ske. Først og fremmest skal fordringerne være mod hinanden, det vil sige, at de skal have samme oprindelse.

Hvordan sættes modregning i værk?

Modregningen kan sættes i værk ved, at den af parterne, der vil modregne, afgiver en erklæring herom til den anden part. Den, der afgiver en modregningserklæring, kaldes for modregneren, og modtageren af erklæringen for hovedmanden. Modregnerens tilgodehavende kaldes modfordringen, og hans gæld kaldes hovedfordringen. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis