Momsregistrering

Hvad er momsregistrering og hvornår skal man registrere sin virksomhed?

Momsregistrering er processen med at registrere en virksomhed for moms (merværdiafgift). Moms er en skat, der pålægges salg af varer og ydelser i mange lande, herunder Danmark, og momsregistrering indebærer at blive en officiel del af momsordningen og opkræve moms fra dine kunder på vegne af staten.

I Danmark skal en virksomhed normalt momsregistreres, når dens omsætning (samlet salg) overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. I Danmark skal man momsregistrere sin virksomhed så snart man omsætter for mere end 50.000 kr. eksklusiv moms. Det er således din omsætning og ikke fortjeneste, som er afgørende for, hvornår du skal registrere virksomheden.

Salg under 50.000 kr. 

Hvis din virksomheds salg er under 50.000 kroner over en periode på 12 måneder, er det frivilligt, om du vil momsregistreres.

Fordele og ulemper ved momsregistrering

Der er både fordele og ulemper ved momsregistrering for en virksomhed. Her er nogle af de vigtigste:

Fordele ved momsregistrering:

 1. Momsfradragsret: Når du er momsregistreret, kan du normalt trække moms fra på indkøbte varer og tjenesteydelser relateret til din virksomhed. Dette kan reducere dine omkostninger og forbedre din lønsomhed.
 2. Professionalitet og troværdighed: Momsregistrering kan give din virksomhed en vis troværdighed og professionalitet over for dine kunder og samarbejdspartnere, da det signalerer, at du er en etableret og lovlig virksomhed.
 3. Samarbejde med momsregistrerede virksomheder: Nogle virksomheder og organisationer foretrækker kun at samarbejde med momsregistrerede virksomheder, da det gør det lettere for dem at håndtere deres momsforpligtelser.

Ulemper ved momsregistrering:

 1. Administrative byrder: Momsregistrering indebærer nogle administrative opgaver, herunder indsendelse af momsopgørelser og overholdelse af momsreglerne. Dette kan være tidskrævende og kræve ekstra ressourcer og kompetencer.
 2. Højere priser for kunder: Når du er momsregistreret, skal du opkræve moms fra dine kunder. Dette kan øge prisen på dine varer og tjenesteydelser, hvilket kan gøre dig mindre konkurrencedygtig i forhold til ikke-momsregistrerede konkurrenter.
 3. Potentielle kontrol og revisioner: Som momsregistreret virksomhed kan du blive underlagt kontrol og revision fra skattemyndighederne for at sikre overholdelse af momsreglerne. Dette kan medføre ekstra tid og omkostninger til at håndtere sådanne processer.

Det er vigtigt at afveje disse fordele og ulemper i forhold til din specifikke virksomhed og dens behov, samt at søge professionel rådgivning for at træffe den bedst mulige beslutning om momsregistrering.

Forskellige virksomhedstyper og moms

Momsregistrering af enkeltmandsvirksomhed

Det er altid muligt på et frivilligt basis at momsregistrere ens enkeltmandsvirksomhed, men det er ikke et krav, før du i løbet af 12 måneder opnår en omsætning på 50.000 kr. Dog kan det være en fordel at have ens virksomhed momsregistreret fra begyndelsen, da det bl.a. vil højne seriøsiteten om ens virksomhed.

Med en momsregistrering bliver det også nødvendigt at indrapportere moms. Dette sker på en af to forskellige intervaller:

 • Hvis SKAT vurderer din virksomhedsomsætning bliver mellem 0-5 mio. kr., behøver du ikke indberette moms mere en halvårligt. 
 • Omsætning på 5-50 mio. kr.: Indberetning af moms skal ske 4 gange om året. 
 • Omsætning på over 50 mio. kr.: Hvis din virksomhed vil tjene over 50 mio. kr., skal der afregnes moms med SKAT hver måned.

Momsregistrering af ApS

Et ApS (Anpartsselskab) skal betale moms, når det driver momspligtig virksomhed og har omsætning, der overstiger den momsregistreringsgrænse, der er fastsat af SKAT.

I Danmark er momsregistreringsgrænsen for omsætning 50.000 kroner inden for en 12-måneders periode. Hvis dit ApS forventes at have en omsætning, der overstiger denne grænse, skal du registrere dig for moms og begynde at betale moms af dine salg.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve moms (merværdiafgift) på dine salg og indberette og afregne moms til SKAT regelmæssigt. Dette indebærer normalt at udstede fakturaer med moms, indberette moms i momsangivelsen og betale momsbeløbet til SKAT enten halvårligt, kvartalsvis eller månedligt, afhængigt af virksomhedens størrelse.

Momsregistrering af holdingselskab

Som udgangspunkt skal holdingselskaber ikke momsregistreres. Det skyldes, at de fleste holdingselskaber ikke har anden aktivitet end blot at eje kapitalandele i andre selskaber.

Det er kun selskaber, som udfører momspligtig aktivitet, der skal momsregistreres.

Moms og foreninger

Foreninger er ligesom virksomheder fritaget fra at betale moms af eventuelle salg af ydelser og varer, når foreningen sælger for under 50.000 kroner årligt. 

Hvis jeres forening sælger for mere end 50.000 kroner årligt, kan I vælge at være momsfritaget, hvis jeres forening er frivillig eller ”velgørende eller almennyttig”.

Der stilles dog en række krav til disse foreninger:

 • Foreningen skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter.
 • Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål – f.eks. salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter, samt salg af merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere.
 • Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget - I behøver ikke at give overskuddet videre til andre
 • Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning – dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder.

Frivillig momsregistrering - hvad er det?

Frivillig momsregistrering refererer til situationer, hvor en virksomhed vælger at registrere sig for moms (merværdiafgift) frivilligt, selvom dens omsætning ikke når op på den obligatoriske tærskelværdi for momsregistrering, hvilket er 50.000 kr.

Normalt har loven fastsat et omsætningsloft, der fastlægger, hvornår de er forpligtet til at registrere sig for moms. Hvis en virksomhed når eller overstiger dette omsætningsloft inden for en bestemt tidsperiode, skal den momsregistrere sig i henhold til lovgivningen.

Imidlertid kan en virksomhed vælge at blive momsregistreret frivilligt, selvom dens omsætning ikke når op på den obligatoriske tærskelværdi. Dette kan være en strategisk beslutning, der træffes af virksomheden af forskellige årsager.

CVR-nummer uden momsregistrering

Et CVR-nummer er et unikt nummer, som alle virksomheder tildeles, som er en form for identifikation for virksomheden. Hvis din virksomhed er momsregistreret, anvendes dit CVR-nummer også som momsnummer.

Det er frivilligt om du vil momsregistrere din virksomhed, når du opretter den. Man kan således godt få et CVR-nummer uden momsregistrering. Selvom du har fravalgt momsregistrering, kan Skattestyrelsen godt ændre dette, hvis de vurderer, at du enten har omsat eller kommer til at omsætte for mere end 50.000 kroner

Afmelding af momsregistrering

Hvis du lukker, sælger eller overdrager din virksomhed, skal du huske at afmelde din virksomheds momsregistrering. 

Du skal dog stadig huske at indberette og betale moms til og med den dato, hvor virksomheden ophører eller bliver overdraget.

Hvad kan Lexly hjælpe med?

Hos Lexly kan vi bl.a. hjælpe med momsregistreringen ved oprettelse af virksomheder. Du kan nemt og enkelt starte en virksomhed hos os

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget må man tjene inden momsregistrering?

Du skal momsregistreres, hvis du forventer at komme over omsætningsgrænsen på 50.000 kr. Vær opmærksom på, at grænsen løber over en periode på 12 måneder – ikke et kalenderår.

Hvordan bliver min virksomhed momsregistreret?

Hvis din virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser og du forventer en omsætning på mere end 50.000 kr. de næste 12 måneder, skal du momsregistrere virksomheden. Dette kan gøres på Virk.dk og udfylde en blanket med dine virksomhedsoplysninger. Denne indsendes ved brug af dit MitID, hvorefter du er klar til at lave momsindberetninger til SKAT.

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering betyder i bund og grund, at du skal sælge dine varer/ydelser med moms – og du kan trække momsen fra på de ting, du køber til virksomheden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis