Naturalia negotii

Hvad betyder naturalia negotii?

Naturalia negotii betegner de retsregler, som uden særlig vedtagelse anvendes på en bestemt kontraktstype. Det er en juridisk betegnelse for vilkår, der som oftest eller naturligt vil indgå i aftaler af en bestemt art. Det er f.eks. at leverede varer skal betales.

Naturalia negottii i praksis

Da aftaleparter almindeligvis vil regne med, at disse vilkår gælder, anses de i juridisk henseende ofte for gældende. Eksempelvis kan købelovens regler kan siges at være lovfastsatte naturalia negotii i aftaler om køb.

Ved fortolkning af en aftale eller kontrakt, handler det ikke blot om at læse ordene i aftalen, men om at læse og forstå aftalen i lyset af hele aftalesituationen samt de særlige principper, der er gældende for det retsområde, som den konkrete aftale falder ind under. Dette kaldes også kontraktens naturalia negotii. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder naturalia negotii?

Begrebet dækker over de retsregler der naturligt hører til en bestemt kontrakttype og virker som udfyldning af parternes kontrakt uden krav om vedtagelse. Det er således en juridisk betegnelse for vilkår, der som oftest eller naturligt vil indgå i aftaler af en bestemt art.

Hvor findes der regler herom?

Købelovens regler kan siges at være lovfastsatte naturalia negotii i aftaler om køb. Dog findes det også på andre områder, herunder arbejdsmarkedets område og i forbindelse med overenskomster.

Hvornår benyttes naturalia negotii?

Begrebet beskrive en forudsætning som er indbygget i kontrakten, uden det kommer direkte til udtryk. Det kan f.eks. være, at der ikke behøver at stå i kontrakten, at der skal ske betaling af en varer/ydelse.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis