Naturalopfyldelse

Naturalopfyldelse er en ofte anvendt betegnelse for, at en kontrakt opfyldes direkte efter sit indhold, i modsætning til, at kontrakten hæves (ophævelse). Naturalopfyldelse kan udelukkes, hvis det eksempelvis drejer sig om en personlig tjenesteydelse, eller at det er umuligt at præstere den ydelse, som kontrakten omhandler.

Hvad er naturalopfyldelse?

Naturalopfyldelse er en opfyldelse in natura - en opfyldelse af en pligt i overensstemmelse med dens indhold. Begrebet komme i spil i henhold til en indgået aftale, hvor parterne er forpligtet og berettiget til at opfylde aftalen. Det kan f.eks. være en pligt til at levere en bil, et bord eller et måltid mad. Naturalopfyldelsen ses bl.a. inden for formueretten og obligationsretten, hvor en debitor skal opfylde kontrakten efter dens indhold. Hovedreglen ved dansk ret er, at kreditor kan kræve naturalopfyldelse, med mindre andet følger af lovregler, praksis eller særlige forhold.

Er der ved en gyldig aftale lovet noget, har den berettigede krav på netop det. Muligheden for at gennemtvinge en pligt in natura, kan være underlagt faktiske begrænsninger.

Områder hvor der ikke er krav på naturalopfyldelse

I nogle tilfælde har kreditor ikke krav på naturalopfyldelse. Først og fremmest er der ikke et krav hvis aftalen er:

  • Ugyldig: Hvis et løfte er kommet i stand og omstændighederne ikke er overensstemmelse med reglerne. Det kunne f.eks. være svig eller ved tvang.
  • Uvirksom: Kan være vildfarelse hos løftegiver eller uforudset ændring af forholdene.
  • Eller såfremt der foreligger force majeure. Dette er dog sjælendt påberåbt.
  • Det kan naturligvis heller ikke kræves, hvis der foreligger en umulighed. Pengemangel er f.eks ikke umulighed.

Købers krav

Efter dom til naturalopfyldelse kan løftegiver gennemtvinge sit krav ved fogedrettens hjælp. Dette er reguleret i retsplejeloven. Køberens krav på naturalopfyldelse kan gennemtvinges, enten ved gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning, jf. retsplejelovens §§ 596-600, eller ved at opnå dom over sælgeren og fuldbyrde denne dom ved en fogedforretning efter reglerne i retsplejelovens §§ 528-535.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder naturalopfyldelse?

En bindende aftale skal opfyldes i overensstemmelse med sit indhold. En part kan dømmes til at opfylde en bindende kontrakt. Dette kaldes naturalopfyldelse.

Hvad forstås ved positiv opfyldelsesinteresse?

Ved positiv opfyldelsesinteresse forstås, at erstatningen udmåles som om kontrakten var opfyldt efter sit indhold. Giver i modsætning til negativ kontraktsinteresse dækning for den tabte fortjeneste.

Hvad er baggrunden for naturalopfyldelsen?

Naturalopfyldelsen udspringer af hensynet til at kunne stole på en indgået aftale - således at begge parter har forpligtet. Dette kommer ligeledes til udtryk i aftalelovens § 1 om ''tilbud og svar er bindende for afgiveren''.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis