Negotiabel

Det er en juridisk betegnelse anvendt til at beskrive en fordring, hvor regler om fortabelse af indsigelser og rettigheder finder anvendelse til fordel for godtroende omsætningserhververe. Men hvad indebærer det at være 'negotiabel', og hvilke konsekvenser har det i en omsætningssituation?

Kernen i negotiabel fordring

En fordring betragtes som negotiabel, når den kan overføres fra én person til en anden, og den person, der erhverver fordringen i god tro, kan gøre krav på den, selvom der kan være indsigelser, der ville have berettiget den oprindelige skyldner til at afvise kravet. Dette betyder, at rettigheder og indsigelser kan gå tabt til fordel for en godtroende omsætningserhverver.

Hvis en fordring er negotiabel, giver det erhververen et stærkere juridisk ståsted. Selvom skyldneren kan have indsigelser mod den oprindelige kreditor, kan disse indsigelser blive fortabte overfor en godtroende erhverver.

Godtroende omsætningserhverver

I situationer, hvor en fordring bliver negotiabel, er rollen som godtroende omsætningserhverver af afgørende betydning. En godtroende omsætningserhverver er en person, der erhverver en fordring i god tro', uden kendskab til eventuelle problemer eller indsigelser.

At være en godtroende omsætningserhverver giver et værn mod visse indsigelser, der ellers kunne gøre fordringen ugyldig. Dette skyldes, at en godtroende erhverver har en forventning om, at den fordring, de erhverver, er gyldig og kan håndhæves.

Hvordan en fordring bliver negotiabel

En fordring bliver negotiabel, når den opfylder bestemte juridiske krav. Først og fremmest skal det være muligt at overføre fordringen fra én person til en anden. Dernæst skal det være muligt for en godtroende omsætningserhverver at erhverve fordringen, selvom der kan være indsigelser mod den.

For at en fordring kan anses for at være negotiabel, skal den derfor være fri for juridiske problemer eller uklarheder, der kunne forhindre en problemfri overførsel. Dette er af stor betydning, da det sikrer, at fordringen kan håndhæves af en godtroende omsætningserhverver.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis