Nominel værdi

Nominel værdi (også kendt som pålydende værdi eller bogførte værdi) er ensbetydende med den pålydende værdi, og dermed i modsætning til kursværdi. Den nominelle værdi er således den værdi, den enkelte aktie ifølge et selskabs vedtægter er tillagt.

Hvornår bruges nominel værdi?

Den nominelle værdi er ofte et udtryk for det beløb, kapitalejerne investerede i selskabet ved stiftelsen. Et ApS vil ofte være stiftet med en nominel selskabskapital på 40.000 kr., der er opdelt i anparter à 1 kr. Det betyder, at der er 40.000 anparter i selskabet. Det vil fremgå af selskabets vedtægter og CVR.dk, hvad selskabskapitalens nominelle værdi er.

Hvis selskabet er stiftet til den nominelle værdi, vil det altså vil sige, at kapitalejerne har givet 1 kr. for hver anpart à 1 kr. Dette betegnes også som, at selskabskapitalen er tegnet til kurs 100.

Nominel og reel værdi

For at beregne forskellen mellem nominelle og reelle værdier, trækker du blot den mindste værdi fra den højere. Den nominelle værdi kan noteres på aktien eller fås fra offentligt tilgængelige data.

Relaterede ord

Accessorisk aftale

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en nominel værdi?

Den nominelle værdi er den, der tildeles en finansiel sikkerhed. Aktivet kan således sælges, ombyttes eller overføres. Det kan f.eks. være den værdi der er angivet på en obligation.

Hvornår bruges den nominelle værdi?

Udbudskursen er den pris, som en aktie koster. Aktierne i selskaber har alle en nominel værdi, som er en ren regnskabsmæssig værdi og ikke er relateret til, hvad værdien af selskabet er. Den nominelle værdi er typisk under 1 kr. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis