Offentlighedsprincippet

Offentlighedsprincippet indebærer, at offentligheden som hovedregel skal have adgang til at overvære retsforhandlingerne og til at få kundskab om visse privatretlige dispositioner. Hvis du f.eks. ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger fra en offentlig myndighed, kan du søge om aktindsigt hos myndigheden.

Efter Retsplejeloven er retsmøder som udgangspunkt offentlige, medmindre andet er bestemt. Offentlighed i retsplejen betyder, at offentligheden har adgang til at overvære retsmøder, og at retsmøder må refereres offentligt, f.els i dagsaviser og i tv. Formålet med offentlighed i retsplejen er, at borgerne derved kan kontrollere, hvordan retsplejen udøves. Gennem retsreferater kan den brede befolkning få kendskab til domstolenes praksis både i straffesager og i civile sager.

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven er et helt centralt instrument til at realisere det almindelige princip om offentlighed hos de offentlige myndigheder (offentlighedsprincippet). Offentlighedsloven sikrer alle borgere ret til indsigt i sager i den offentlige forvaltning.

Princippet går generelt ud på, at almenheden skal kunne følge med i, hvad offentlige myndigheder foretager sig. Offentlighedsloven har indeholder almenhedens adgang til de dokumenter og oplysninger, der findes hos de offentlige forvaltningsmyndigheder - dog også med undtagelser. Formålet med lovens er, at de dispositioner der foretages af de offentlige myndigheder, er tilgængelige for den almene borger.

Aktindsigt i forbindelse med offentlighedsprincippet

Ifølge offentlighedsloven (OFL) har alle som udgangspunkt ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltnings sagsbehandling. 

Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning

Undtagelser til offentlighedsloven

Der er dog visse typer af sager, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det bl.a. gælder:

  • Straffesager (OFL § 19)
  • Lovgivningssager (OFL § 20)
  • Sager om ansættelse eller forfremmelse (OFL § 21, stk. 1)
  • Konkrete personalesager (OFL § 21, stk. 2-5)
  • Kalendersager (§ 22)

Relaterede ord

Kongruensprincip

Ofte stillede spørgsmål

Hvad går offentlighedsprincippet ud på?

Offentlighedsprincippet er et retsplejeprincip om at undgå hemmelige retspleje, medmindre der er tungtvejende hensyn til enkeltpersoner eller staten. Hermed kan almenheden følge med i, hvad offentlige myndigheder foretager sig.

Hvordan søger man om aktindsigt?

Hvis du ønsker at få aktindsigt i en sag eller i et dokument, skal du henvende dig til den myndighed, der har den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt. Myndigheden afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Hvem kan søge om aktindsigt?

Alle har som udgangspunkt ret til at søge om aktindsigt uanset statsborgerskab, bopæl og mental tilstand. Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde din anmodning om aktindsigt og du behøver ikke selv at være involveret i sagen. Hvis du er part i sagen, vil du dog ofte få adgang til yderligere oplysninger.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis