Ombudsmand

Ombudsmanden er valgt af Folketinget, som har til opgave at bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. Ombudsmanden skal kontrollere, at de forskellige myndigheders sagsbehandlinger og afgørelser er lovlige. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden skal have indseende i alle dele af den offentlige forvaltning.

Hvilke opgaver har ombudsmanden?

Folketingets Ombudsmand er uddannet jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmandens arbejde er fastsat i ombudsmandsloven og er en del af kontrollen med den offentlige forvaltning. Ombudsmandens hovedopgaver er: 

  • at behandle klager over offentlige myndigheder 
  • at tage initiativ til at undersøge en myndigheds forvaltning
  • at føre tilsyn med steder, borgere bor i kortere eller længere tid – f.eks. fængsler, døgninstitutioner og psykiatriske bofællesskaber m.v.

Kilde.ft.dk

Hvilke reaktionsmuligheder har ombudsmanden?

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan ikke kræve, at myndighederne følger henstillingen. Det gør de dog i langt de fleste tilfælde. Folketingets Ombudsmand kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

Hvad kan man klage over?

Det er ikke alle emner, som man kan klage over, til ombudsmanden. Din klage skal omhandle en forvaltningsmyndighed, f.eks kommunen eller staten. Du kan klage hvis du mener, at en af disse myndigheder har tilsidesat lovgivningen eller har begået andre forsømmelser i behandlingen af en sag. Nogle områder kan bl.a. være:

  • et afslag på en ansøgning
  • sagsbehandlingen
  • sagsbehandlingstiden
  • de ansattes opførsel

Hvis du ønsker at klage til ombudsmanden, skal det ske inden et år efter, at det du vil klage over, er sket. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vælges en Folketingets Ombudsmand?

Ombudsmanden er jurist og vælges af Folketinget. Det ligeledes Folketinget, der bestemmer, hvad vedkommende skal have i løn. 

Hvilke sager behandler Folketingets Ombudsmand?

Hvilke sager Ombudsmanden skal undersøge, kan hverken Folketinget eller regeringen bestemme. Ombudsmanden er uafhængig/uvildig af Folketinget i sit arbejde med at kontrollere statslige, kommunale og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage til Ombudsmanden, skal det ske inden et år. Derudover skal man, inden henvendelse til Ombudsmanden, have brugt dine muligheder for at klage til andre myndigheder. Det kan f.eks. være et klagenævn eller til chefen for en sagsbehandler.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis