Opfyldelsesinteresse

I verdenen af kontrakter og aftaler spiller opfyldelsesinteresse en central rolle, når det kommer til erstatning i tilfælde af kontraktbrud. Men hvad er det, og hvilken indflydelse har det på potentielle erstatninger?

Forståelse af opfyldelsesinteresse

Opfyldelsesinteresse, også kendt som positiv opfyldelsesinteresse, henviser til det tab, en løftemodtager lider ved, at et løfte eller en kontrakt ikke opfyldes efter sit indhold. I praksis betyder det, at hvis en kontrakt ikke er behørigt opfyldt, så vil løftemodtageren – i dette tilfælde, skadelidte – blive stillet som om løftet var behørigt opfyldt.

Opfyldelsesinteresse i praksis: Eksempler og anvendelse

Forestil dig, at du har indgået en kontrakt med en leverandør om levering af et bestemt antal produkter til din butik. Hvis leverandøren ikke leverer produkterne som aftalt, lider du et tab, fordi du ikke kan sælge disse produkter til dine kunder. I denne situation vil din opfyldelsesinteresse være lig med fortjenesten, du ville have opnået, hvis kontrakten var blevet opfyldt korrekt.

Grænser og undtagelser

Selvom princippet om opfyldelsesinteresse generelt gælder, er der visse begrænsninger og undtagelser. For eksempel, hvis det ville have været umuligt for dig at sælge de kontraktmæssige varer på grund af uforudsete omstændigheder, kan den være begrænset. Det vil sige, at du muligvis ikke vil kunne kræve fuld erstatning for den fortjeneste, du ville have haft, hvis kontrakten var blevet opfyldt.

Rettigheder og forpligtelser

Opfyldelsesinteresse giver rettigheder, men også forpligtelser. På den ene side kan løftemodtageren kræve fuldstændig erstatning for det tab, som misligholdelsen har medført, herunder den fortjeneste, der ville være opnået ved opfyldelse af kontrakten. På den anden side har løftemodtageren en forpligtelse til at minimere sit tab, for eksempel ved at søge alternative leverandører, hvis den oprindelige leverandør misligholder kontrakten.

Relaterede ord

Retlig interesse

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis