Oplysningspligt

Hvad betyder oplysningspligt?

Oplysningspligt er et princip, som alle virksomheder og organisationer skal overholde. Det betyder, at man som virksomhed eller organisation har en pligt til at informere kunder og andre interessenter om aktiviteter og information, der har betydning for dem. Det kan f.eks. dække over information om priser, produkter og kundesupport. Begrebet anvendes i forvaltningsretten tillige om pligten til at videregive personoplysninger til anden myndighed.

Oplysningspligten er en vigtig del af forbrugerbeskyttelse og skal sikre, at alle relevante oplysninger kan findes, så kunderne har mulighed for at træffe informerede beslutninger om de produkter og services, de køber. 

Derudover kan oplysningspligt betyde, at virksomheder skal indberette visse typer af oplysninger til de offentlige myndigheder. Det kan f.eks. dække over regnskaber og andre dokumenter, som kan hjælpe de offentlige myndigheder med at opkræve og administrere skatter og afgifter

Oplysningspligt i forbindelse med dataindsamling

Når du som privat virksomhed, offentlig myndighed, fysisk person, institution eller ethvert andet organ indsamler informationer om brugere eller kunder, er du underlagt oplysningspligt. Oplysningspligten gælder ved indsamling af personoplysninger og indebærer, at du som dataansvarlig har pligt til at give den registrerede en række oplysninger, når du indsamler og behandler personoplysninger om vedkommende.

Hvad er formålet med dataindsamlingen?

Formålet med de registreredes rettigheder er bl.a., 1) at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, 2) at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem samt 3) at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Kilde: Datatilsynet.dk

Hvad skal der oplyses om?

Den registrere skal have oplysninger om bl.a.:

  • Den dataansvarliges identitet, kontaktoplysninger m.m.
  • Beskrivelse af formålet med behandlingen herunder retsgrundlaget for behandlingen.
  • Evt. overførsel til tredjemand (her gælder oplysningspligt stadig)
  • Retten til indsigelse af behandling

Hvordan opfylder man oplysningspligten?

Opfyldelse af oplysningspligten er en vigtig del af enhver kommerciel virksomheds adfærd. Det er ikke altid let at opfylde de lovmæssige krav, men med de rigtige værktøjer, kan du sikre, at din virksomhed altid lever op til reglerne.

Først og fremmest, skal du sørge for, at din virksomhed har klare regler for oplysningspligten. De skal være tydeligt formuleret og skriftligt formidlet til alle i virksomheden. Reglerne skal indeholde overholdelse af bestemmelserne i GDPR og anden gældende lovgivning.

For at opfylde oplysningspligten skal du også etablere systemer, som sikrer, at alle personoplysninger bliver behandlet, gemt og delt i overensstemmelse med de relevante lovkrav. Dette inkluderer implementering af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Der er ikke et bestemte lovmæssige lovkrav for, hvordan oplysningerne gives. Det kan f.eks. ske i en i en pop-up meddelelse eller et tekstfelt på en blanket. Det vigtige er, at oplysningerne gives på en tydelig, kortfattet og letforståelig måde.

Tilfælde hvor oplysningspligten ikke behøves opfyldt

  • Hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
  • Den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne må vige for afgørende hensyn til enten private eller offentlige interesser
  • Hvis oplysningspligten vil være umulig eller en så stor uforholdsmæssig stor indsats, at det ikke er proportionelt.
  • Hvis oplysningerne skal forblive fortrolige (f.eks. som følge af tavshedspligt)

Relaterede ord

Loyal oplysningspligt

Ofte stillede spørgsmål oplysningspligt

Hvad indebærer oplysningspligten?

Når virksomheder, myndigheder eller organisationer behandler oplysninger om dig, har du ret til at modtage en række oplysninger om behandlingen i et kortfattet og letforståeligt format. Dette kaldes oplysningspligten.

Hvad skal oplysningerne omfatte?

Oplysningerne skal bl.a. omfatte, hvorfor dine personoplysninger behandles (formålet), og hvor længe de vil blive behandlet samt hvem kilden er og retsgrundlaget for behandlingen. Oplysninger skal som udgangspunkt gives til dig på skrift og i et kortfattet og letforståeligt format.

Hvor kan man klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine oplysninger behandles på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis