Pålydende værdi

Hvad betyder den pålydende værdi?

Den pålydende værdi kaldes også den nominelle værdi eller stykstørrelse, som betyder den oprindelige og faste værdi, som en aktie eller obligation lyder på. Det er uafhængigt af fald og stigninger i kursværdien. Den pålydende værdi af en aktie, vil være fastsat i selskabets vedtægter. For aktier er denne værdi de oprindelige omkostninger ved bestanden som angivet på certifikatet. Ethvert aktiecertifikat, der udstedes for købte aktier.

Den pålydende værdi er også obligationens nominelle værdi (omtales også pariværdien). Det er det beløb, der betales til obligationsejeren, når obligationen udløber. Hvis renten stiger til mere end kuponrenten, handles obligationen under pari. Når renten falder under kuponrenten, handles obligationen til en kurs over pari.

Eksempel på pålydende værdi

Når en bank udsteder en regning eller en mønt, er den angivne værdi dens pålydende værdi, fastlagt ved aftale. Andre eksempler på kan f.eks. være dem, der er udtrykt i pengebrev, aktier (eller selskabsaktier), obligationer eller pant. Det bruges også til at henvise til den værdi, der er trykt på et stempel.

Ifølge aktieselskabslovens § 4, stk. 1, nr. 5, skal aktiernes nominelle beløb fremgå af vedtægterne. Det  er endvidere bestemt, at det beløb, der indbetales for en aktie, ikke må være mindre end aktiens pålydende (tegning til underkurs).

Aktier og obligationer

Aktier: En aktie er et værdipapir, som viser, at du ejer en andel i et selskab. Når du har købt en aktie i et selskab, bliver du medejer og har derfor ret til at få en andel af selskabets overskud samt udbytte.

Obligation: En obligation er som regel et lån, der enten udstedes til en virksomhed, staten eller et realkreditinstitut. Når du køber obligationer, låner du altså de penge ud, du har valgt at investere.

Relaterede ord

Genkøbsværdi

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis