Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda, en latinsk frase, der direkte oversættes til "aftaler skal holdes", er en fundamental regel inden for international ret og kontraktret. Det udtrykker det grundlæggende princip, at parterne er forpligtet til at opfylde deres forpligtelser under en aftale eller traktat.

Aftaler skal holdes: Oprindelsen og betydningen af pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda har sine rødder i romersk ret og er siden blevet en central del af moderne international ret. Princippet understreger, at aftaler og traktater, en gang indgået, skal holdes og respekteres af de parter, der har indgået dem. Denne regel gælder uanset, om aftalen er mellem to private individer, virksomheder eller suveræne stater.

Pacta sunt servanda i international ret

I international ret er pacta sunt servanda essentielt for opretholdelsen af internationale forbindelser og samarbejde. Det er en grundsten i Wien-konventionen om traktatretten, hvilket er et vigtigt instrument, der styrer indgåelse, implementering og fortolkning af traktater mellem stater. Ifølge denne konvention er hver stat forpligtet til at opfylde sine traktatforpligtelser i god tro.

I kontraktret

Inden for kontraktretten har det også stor betydning. Det er grundlaget for at håndhæve kontrakter og sikre, at alle parter opfylder deres kontraktlige forpligtelser. Hvis en part bryder en kontrakt, kan den anden part typisk kræve opfyldelse, erstatning eller begge dele.

Undtagelser

Selvom det er et grundlæggende princip, er der visse undtagelser. For eksempel i tilfælde af force majeure, hvor uforudsete omstændigheder gør det umuligt at opfylde en kontrakt, kan princippet undtagelsesvist tilsidesættes.

Dens rolle i moderne samfund

Det er mere end bare en juridisk regel; det er et princip, der understøtter tillid og stabilitet i vores samfund. Uden denne forpligtelse til at overholde indgåede aftaler ville det være svært at opretholde juridisk orden og forudsigelighed, hvilket er afgørende for samfundets funktion og udvikling.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis