Panteret

Hvad er panteret?

Panteret er en ret, der giver sin indehaver fortrinsret til at kræve en ydelse erlagt i den pantsatte formue. Med andre ord, hvis du har panteretten på noget, har du fortrinsret til at få dine penge, hvis den pantsatte formue bliver solgt.

Panteret er en fordelagtig rettighed for den, der har et pant i en formue, da dette giver vedkommende mulighed for at få sine penge først, hvis formuen bliver solgt. Derudover begrænser panteret råden over formuen, hvilket kan være en ulempe for ejeren.

Hvordan fungerer det?

Panteret gives typisk af en bank eller et andet finansielt institut, når du optager et lån. Når du har et panteret på noget, har du fortrinsret til at få dine penge tilbage, hvis formuen bliver solgt. Dette betyder, at hvis den pantsatte formue bliver solgt, har du fortrinsret til at få dine penge, før andre kan få nogen af penge.

Panteret kan også bruges af virksomheder til at sikre, at de får deres penge, hvis en kunde ikke kan betale. Hvis en kunde ikke kan betale sine regninger, kan virksomheden sælge den pantsatte formue for at få sine penge.

Panteretten er en fordelagtig rettighed, da det giver dig mulighed for at få dine penge tilbage, hvis formuen bliver solgt.

Hvilke rettigheder giver panteret?

Panteret giver sin indehaver fortrinsret til at kræve en ydelse erlagt i den pantsatte formue. Med andre ord, hvis du har et panteret på noget, har du fortrinsret til at få dine penge, hvis den pantsatte formue bliver solgt.

Panteret er en fordelagtig rettighed for den, der har et pant i en formue. Det giver vedkommende mulighed for at få sine penge først, hvis formuen bliver solgt. Derudover begrænser panteret råden over formuen, hvilket kan være en ulempe for ejeren.

Hvilke begrænsninger er der for pantsætter?

En pantsætter har en række begrænsninger, der gælder for, hvornår og hvordan vedkommende kan bruge retten til at kræve en ydelse. For det første gælder det, at en pantsætter kun kan kræve ydelsen, hvis formuen bliver solgt. For det andet skal en pantsætter have forudbetalt det beløb, der er tilknyttet panteret, før vedkommende kan kræve ydelsen. Endelig gælder det, at en pantsætter ikke kan kræve ydelsen, hvis ejeren af formuen vælger at bruge formuen til andre formål.

Relaterede ord

Lovbestemt pant

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder panteret?

Pant er udtryk for, at en anden end ejeren af en genstand (ofte kaldet panthaver) har ret til værdien af genstanden forud for ejeren selv (ofte kaldet pantsætter)

Hvad sker der ved misligholdelse af aftale?

Misligholdes panteaftalen, kan panthaveren søge sig fyldestgjort i pantet. Det sker som hovedregel sker ved en tvangsauktion. Reglerne herom findes i Retsplejeloven.

Hvad kan man stille pant for?

Man kan f.eks. stille pant for et lån. At stille pant for et lån, betyder at du stiller noget af værdi som sikkerhed for lånet. Det betyder at låneudbyderen har mindre risiko ved at låne dig pengene. Hvis du kommer i en situation hvor du ikke kan betale dine ydelser på lånet, har lånegiver mulighed for at gøre udlæg i det du hat stillet i pant.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis