Personfradrag

Hvis du er dansk statsborger og bor i Danmark, har du mulighed for at et personfradrag. Personfradraget er et årligt reguleret grundbeløb, med hvis skatteværdi de beregnende skatter til staten nedsættes - personfradraget kan derfor fratrækkes i SKAT. Fradraget trælles ikke fra din selvangivelse, men bliver derimod trukket fra din indkomst inden du betaler A-skat. Hermed betaler du ikke skat af det fulde beløb, men bliver fritaget for en procentdel.

Størrelsen på fradraget fastsættes årligt af Skattestyrelsen og ændrer sig fra år til år. I 2022 er personfradraget på 46.600 kr., hvis du er fyldt 18 år. Hvis du er under 18 år vil fradraget være på 37.300 kr., som du ikke skal betale skat af.

Hvem er berettiget til personfradrag?

Udgangspunktet er at du er berettiget til personfradrag, hvis du er bosat i Danmark eller har arbejdet i landet over en længere periode. I modsætning til beskæftigelse- og jobfradrag er du berettiget til det personlige fradrag, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn. Dette vil bl.a. være: SU, kontanthjælp og dagpenge.

Udnyttelse af ægtefælles personfradrag

I nogle tilfælde kan personfradraget udnyttes mellem ægtefæller. Dette gælder særligt, hvis den ene ægtefælle ikke har haft en indkomst, der er høj nok til at udnytte det fulde personfradrag. Hvis den ene ægtefælle ikke har haft en indkomst, der kan udnytte det fulde personfradrag, kan den resterende del overføres til den anden ægtefælle.

Dette forudsætter, at ægtefællerne er gift, og at de ikke er separeret eller skilt. Det er vigtigt at bemærke, at denne overførsel sker automatisk, og der er ikke behov for at gøre noget for at udnytte denne mulighed.

Ægtefællernes personfradrag udnyttes altså optimalt, og parret får i fællesskab den størst mulige skattefordel. Det er dog vigtigt at huske, at det maksimale beløb, der kan overføres, er det personfradrag, som den ene ægtefælle ikke har kunnet udnytte.

Eksempler på andre andre fradrag

Beskæftigelsesfradrag: Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag: Beskæftigelsesfradraget er på 10,65 % og kan højst være 45.600 kr. i 2023 (10,65 % og 43.500 kr. i 2022). Beskæftigelsesfradraget har til formål at motivere folk på arbejdsmarkedet. Med andre ord: er man i beskæftigelse (frem for at være på overførselsindkomst), bliver man belønnet på skatten med et fradrag i den personlige indkomst.

Kørselsfradrag: (befordringsfradrag): Du er berettiget til kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.). Alle former for transportmidler giver fradrag. Det kan f.eks. være bil, tog, bus eller cykel. Kørselsfradraget skal oplyses på din årsopgørelse, selvom du også har skrevet det på din forskudsopgørelse.

Servicefradrag: Du kan få fradrag for udvalgte serviceydelser. Håndværkerfradraget blev afskaffet 1. april 2022, dog findes der stadig servicefradrag. Det kan være poster som rengøring, børnepasning og havearbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Servicefradraget er 6.600 kr. pr. person i 2023 (6.400 kr. i 2022). Servicefradragets værdi er ca. 26 % i 2023 (26 % i 2022). Hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat.

OBS: Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen - ikke for materialer.

Kilde: Skat.dk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er personfradrag?

Fradraget er et begreb inden for SKAT, der betegner det bundfradrag, som langt de fleste danskere årligt har. Fradraget er udgør et beløb, som ændres hver år, som den enkelte medarbejder er undtaget fra at betale skat af.

Hvordan beregnes personfradraget?

Fradraget følger en årlig sats. Denne sats afhænger af om du er over eller under 18 år. Fradraget indberettes, i modsætning til mange andre fradrag, automatisk af Skattestyrelsen.

Kan man overføre ubrugt personfradrag?

Hvis du ikke har udnyttet hele dit fradrag, er det ikke muligt at overføre det resterende fradrag til det næste år. Som ægtefælle kan I overføre det ubenyttede personfradrag til hinanden. Dog er der den betingelse, at I er samlevende, når indkomståret slutter.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis