Positiv ret

Hvad er positiv ret?

Positiv ret er den ret, som er fastsat og bruges i almindelig i samme betydning som gældende ret. Begrebet er et retsfilosofisk/juridisk begreb, der dækker over ret, der er kodificeret, hvilket normalt vil sige fastsat i skriftlig form. Positiv ret forbinder man typisk med menneskeskabte love. I modsætning hertil findes naturret.

Gældende ret

Gældende ret er et udtryk, der ofte bruges i den juridiske verden og refererer til de bestemmelser og regler, der er lovligt bindende og lovgivning, som er i kraft på et bestemt tidspunkt. Den gældende ret har ofte et konkret anvendeligt formål og er gældende, så længe det ikke er blevet erstattet af ny lovgivning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ændringer i gældende ret, så man ikke ikke overtræder de gældende regler.

Gældende ret omfatter ofte konkrete love, domme fra retsinstanser, bestemmelser fra offentlige myndigheder og etiketter, der er fastsat af faglige organisationer eller industrier.

Udover at være bindende for borgere og virksomheder, er gældende ret også bindende for de forskellige statsmagter og deres repræsentanter. 

Hvad er forskellen på positiv ret og natur ret?

Positiv ret refererer til regler og love som skabes af mennesker, mens naturret er grundlæggende etisk retningslinjer, der kommer fra naturen. Mens den positive ret definerer hvad der er lovligt, fastlægger naturret hvad der er retfærdigt.

Den positive ret er typisk baseret på et regelsæt, som oprettes af statslige eller lokale myndigheder. Det kan være et civilretligt regelsæt, et kriminalretligt regelsæt eller et lovgivningsregelsæt. Det definerer hvilke handlinger der er lovlige eller ulovlige, og hvordan disse handlinger skal behandles juridisk.

Naturret er derimod et sæt af etiske principper, der stammer fra naturen, som for eksempel loven om ærekrænkelse. Det er en mere generel retningslinje, som ikke nødvendigvis definerer hvad der er lovligt, men det definerer hvad der er retfærdigt.

Formålet med positiv ret

Positiv ret er et begreb, der bruges i juraen, og det omfatter de lovbestemmelser, som er udstedt af et lovgivende organ. Det kan være en lovgivende myndighed eller en domstol. Retten omfatter også de love, der er vedtaget af lovgivende organer, f.eks. de lovgivende forsamlinger i lande eller regioner.

Positive love har som formål at sikre det individuelle og fællesskabets rettigheder og pligter. Det er en lov, der har til formål at regulere forhold, der ikke er reguleret af naturlovene eller almindelig ret.

Positiv ret omfatter mange forskellige typer af lovgivning fra forskellige juridiske systemer, herunder kontraktret, strafferet, international ret, civilret og fødevarerets. De fleste moderne demokratiske juridiske systemer bygger på positiv ret og gør det let at oprette og ændre lovbestemmelser i overensstemmelse med lovgivningen.

Relaterede ord

Udskydelsesret

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder positiv ret?

Positiv ret er den ret, som er fastsat og bruges i almindelig i samme betydning som gældende ret. Gældende ret er et udtryk, der bruges til at beskrive lovgivning, der er vedtaget af et højt niveau af domstolskompetence, som f.eks. en højesteret. Det er lovgivning, som er bindende for alle andre domstole inden for jurisdiktionen, der skal respekteres af alle, der er omfattet af det. Det omfatter forfatningsmæssige rettigheder, civile love og straffeprocesser.

Hvad er natur ret?

Natur ret er en holistisk forståelse af retten, som betragter natur som en levende, sammenhængende organisme, der definerer retfærdighed som en balance mellem menneskelige interesser og de rettigheder, der tilkommer naturen. Det betyder, at natur ret ses som en form for økosystemisk retfærdighed, som gælder for både mennesker og andre arter.

Hvordan ændres positiv ret?

Gældende og positiv ret er ikke foranderlig, og den kan kun ændres ved lovgivning eller efter beslutninger fra domstole med højere jurisdiktion.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis