Præcedens

Præcedens betegner et tidligere tilfælde af samme art, hvis afgørelse for den nu foreliggende sag.

Hvad betyder præcedens?

Ordet er et juridisk udtryk der ligesom præjudikat betyder, at tidligere lignende domme kan anvendes til at afgøre en given sag. En domstol kan hermed tage lignende domme i en givens sag og lade dem spille en rolle i afgørelsen af sagen. En præcedensdom vil herefter være en vigtig retskilde fremover. Det betyder at en retsafgørelse ikke alene har betydning for den konkrete sag, men ligeledes danner retningslinjer for fremtidige lignende sager. Tidligere praksis har præcedensvirkning både ved judicielle og ikke judicielle afgørelsesorganers regelskabende virksomhed.

Typer af præcedens

Præcedens i jura kan overordnet inddeles i to hovedtyper: bindende præcedens og overtalelsespræcedens.

  1. Bindende præcedens: Dette er den stærkeste form for præcedens og den, der oftest forbindes med begrebet. Når en domstol har afsagt en afgørelse i en sag, er denne afgørelse bindende for samme domstol og lavere domstole i fremtidige sager med lignende fakta og juridiske spørgsmål. Dette betyder, at de lavere domstole er forpligtet til at følge denne præcedens i deres afgørelser. I Danmark er det især Højesterets afgørelser, der skaber bindende præcedens.
  2. Overtalelsespræcedens: Denne type præcedens henviser til domme, der ikke er bindende for domstolen, men som kan være overbevisende og anvendes som en vejledning. Overtalelsespræcedens kan komme fra en række kilder, herunder afgørelser fra andre jurisdiktioner, afgørelser fra lavere domstole og akademiske tekster. Selvom disse afgørelser ikke er juridisk bindende, kan de være meget indflydelsesrige i en dommers afgørelse af en sag.

Det er værd at bemærke, at selvom en præcedens er bindende, kan den til tider blive udfordret og potentielt ændret, hvis det er påvist, at den tidligere afgørelse var fejlagtig, eller hvis der er opstået nye juridiske eller samfundsmæssige forhold, der gør det nødvendigt at genoverveje den tidligere afgørelse. Dette er dog en kompleks proces, der kræver en grundig juridisk argumentation og overvejelse.

Udviklet i domspraksis

Når en dommer udsteder en beslutning om en sag, denne sag bliver juridisk præcedens. Det betyder, at enhver følgende tilfælde vil følge præcedens fremsat i denne sag. Eksempelvis kan advokater benytte præcedens til at vurdere, hvorvidt en sag vil kunne rejses i retten og evt. beregne et retsvisende udfald. Domme med præcedensvirkning er vigtige retskilder og medvirkende til at beskrive retstilstanden. Domme afsagt af Højesteret vægter højere og vil ofte have en større præjudikatsvirkning end domme afsagt af f.eks Landsretten eller Byretten.

EU anvender ligeledes dommerskabs ret, dom EU-domstolen fastlægger.

Ændring i tidligere præcedens

Domstolenes domme og udtalelser er fortolkninger af en bestemt lov. Disse fortolkninger kan bruges af andre domstole eller myndigheder - hermed præcedens. Retspraksishar stor betydning for de områder, hvor loven kan være vanskelig at fortolke. Principielle domme, hvoraf der kan udledes en retsregel eller præcisering af den ved loven etablerede retstilstand, har karakter af retskilde.

Det kan ske, at juridisk domspræcedens ændres. Det kan kun ændres, ved en domstol på samme niveau som skabte det, eller på et højere niveau. Højesteret kan f.eks. underkende en sag i byretten, og herefter danne ny præcedens.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan påvirker præcedens domstolsafgørelser?

Præcedens kan spille en rolle i afgørelsen af en sag ved at domstolen tager tidligere lignende domme i betragtning. Dette hjælper med at skabe konsistens i retsafgørelser og sikrer, at lignende sager behandles på samme måde.

Hvilke domstole har størst indflydelse på præcedens?

Domme afsagt af Højesteret vægter højere og vil ofte have en større præjudikatsvirkning end domme afsagt af f.eks. Landsretten eller Byretten. Dette skyldes, at Højesteret er det højeste retslige niveau i landet.

Hvordan kan præcedens ændres?

Præcedens kan ændres ved en domstol på samme niveau, der skabte det, eller på et højere niveau. For eksempel kan Højesteret underkende en sag i byretten og derefter danne ny præcedens, som vil have indflydelse på fremtidige lignende sager.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis