Præmisser

Hvad betyder dommens præmisser?

Præmisser er inden for det juridiske felt en begrundelse for resultatet i en afgørelse, der træffes af en domstol ved dom eller kendelse. Denne type afgørelse skal begrundes ifølge Retsplejeloven § 218, stk. 1.

Præmisserne udgør grundlaget for en doms konklusion og dermed begrunder præmisserne den retsafgørelse, som domstolen er nået frem til. Begrebet anvendes mest om EU-Domstolens præmisser, men også i dansk ret.

Hvad kan præmisserne bruges til?

En doms præmisser er - måske bortset fra selve resultatet ´det vigtigste, men også det vanskeligste i dommen. Præmisserne læses ofte af parterne, som kan se, hvorfor retten har afgjort sagen, som den gjorde. Det er særligt vigtigt, hvis man har tabt sagen og overvejer at anke dommen. På den baggrund kan der tages stilling til, om sagen skal appelleres eller måske forlige sig med resultatet. Præmisserne er også vigtige for andre end parterne, som i præmisserne søger svar på, om sagen kan danne præcedens for lignende sager.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder præmisser?

Retten kommer med sin afgørelse i form af en dom. I dommen angiver dommeren, hvad resultat af sagen skal være og giver samtidig en kortfattet begrundelse for resultatet. Dette kaldes dommens præmisser.

Hvad kan en doms præmisser bruges til?

Præmisserne er særligt vigtigt, hvis man har tabt sagen og overvejer at anke dommen. I mange tilfælde beror dommens resultat i en vis grad på dommerens individuelle skøn, hvilket kan gøre det vanskeligt at vurdere, om dommen bør ankes.

Hvornår bruges præmisserne i dansk ret?

I en doms begrundelse (præmisser), opregner de faktiske og retlige omstændigheder, som retten har lagt vægt på ved sagens afgørelse, og domme afsluttes med en konklusion, som indledes med ordene u0022Thi kendes for retu0022. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis