Præsumptionsansvar

Præsumption betegner et erstatningsansvar, hvor skadevolder har bevisbyrden for, at der ikke er handlet uagtsomt eller culpøst (også kaldet culpa med omvendt bevisbyrde). Ansvaret pålægges, medmindre skadevolder kan bevise, at der ikke er handlet forsætligt eller uagtsomt. Bevisbryden for erstatningsansvaret påhviler normalt den skadelidte, men når der er tale om præsumptionsansvar, påhviler bevisbyrden skadevolder. Hermed skal skadevolder bevist, at skaden ikke skyldes skadevolders fejl, forsømmelse eller handling.

Andre ansvarsgrundlag

Præsumptionsansvaret adskiller sig ved objektivt ansvar ved, at skadevolderen skal have handlet uagtsomt, mens det objektive ansvar pålægges, uanset om der er noget vedkommende har gjort direkte galt. Et objektivt ansvar indebærer, at skadevolder ifalder ansvaret, underordnet om der noget konkret at ''bebrejde'' skadevolder for. I dansk ret findes objektiv ansvar bl.a. i forbindelse færdselsretlige situationer og i hundeloven.

Præsumptionsansvar - eksempel

Præsumptionsansvaret følger både af retspraksis og af lovgivningen. Ifølge færdselslovens § 101 stk. 1 og 2, gælder der et præsumptionsansvar for den for et motorkøretøj ansvarlige person. Grundet dette meget strenge ansvar, er der også pligt til at tegne en ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer. Herudover findes ansvaret også i stærkstrømslovens § 17.

Det skærpede culpaansvar kan enten pålægges gennem lovgivning eller igennem domstolene i konkrete tilfælde.

I dansk erstatningsret er det hovedreglen, at det er skadelidte der har bevisbyrden. Præsumptionsansvaret har ofte sin begrundelse i de situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt for den skadelidte, at bevise skadevolders eventuelle skyld i skaden. Dette vil bl.a. være tilfældet i transport- eller lejeforhold. Inden for EMRK (den europæiske menneskerettighedskonvention) er det forbudt at anvende præsumptionsansvar i straffesager jf. EMRK art. 6 stk. 2.

Relaterede ord

Affidavit

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder præsumptionsansvar?

Præsumptionsansvar er et erstatningsansvar, hvor skadevolder har bevisbyrden for, at der ikke er handlet uagtsomt eller culpøst. Det vil sige, at ansvaret pålægges, medmindre skadevolder kan bevise, at der ikke er handlet forsætligt eller uagtsomt.

Hvordan adskiller præsumptionsansvar sig fra objektivt ansvar?

Præsumptionsansvar adskiller sig ved objektivt ansvar ved, at skadevolderen skal have handlet uagtsomt, mens det objektive ansvar pålægges, uanset om der er noget vedkommende har gjort direkte galt.

Hvordan påvirker præsumptionsansvar bevisbyrden i en sag?

I tilfælde af præsumptionsansvar påhviler bevisbyrden skadevolder. Det betyder, at skadevolder skal bevise, at skaden ikke skyldes skadevolders fejl, forsømmelse eller handling.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis