Procesrente

Hvad er procesrente?

Procesrente (morarente) er en betegnelse for den rente, som en kreditor kan kræve fra retsforfølgningens begyndelse, selv om de almindelige regler om morarente ville føre til, at rente først kunne kræves fra et senere tidspunkt. Kort sagt er morarente/procesrente en kompensation for manglende betaling. 

Procesrente og privatkunder

I forhold til privatkunder må der altid beregnes procesrente. Denne rente er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. Dog skal du være opmærksom på, når kunden er privatperson, at du ikke kan aftale en højere rente end Nationalbankens udlånsrente plus de 8 %.

Procesrente og erhvervsdrivende

I erhvervsforhold skal rentebetingelserne  aftales med kunden og fremgå tydeligt af tilbud, ordrebekræftelse eller af standard salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne skal senest udleveres til kunden som en del af handlen, hvis de skal gælde som et gyldigt handelsvilkår.

Beregning af procesrente

Når du skal beregne procesrenten, er det vigtigt at tage flere faktorer i betragtning. Først og fremmest skal du kende den aktuelle procesrentesats, der fastsættes halvårligt. Dernæst er det nødvendigt at have en præcis forståelse af, hvornår forfaldsdatoen er, eller hvornår du har sendt en anmodning om betaling til skyldneren. Beregningen vil ofte følge en simpel formel, hvor du multiplicerer det skyldige beløb med den årlige procesrentesats og dividerer med antallet af dage i året for at finde den daglige rente. Denne daglige rente akkumuleres så for hver dag, betalingen er forsinket.

For eksempel, hvis procesrenten er 9,90% og du har et tilgodehavende på 10.000 kr., ville den daglige rente blive (10.000 x 0,099) / 365 = ca. 2,71 kr. Dette beløb vil så akkumulere for hver dag, betalingen er forsinket. Det er vigtigt at notere, at i erhvervsforhold kan andre rentebetingelser være aftalt, og det er derfor vigtigt at gøre disse klart i alle handelsdokumenter. For privatkunder vil procesrenten være fastsat ved lov, og det er ikke tilladt at aftale en højere rente end Nationalbankens udlånsrente plus 8%.

Når du har beregnet procesrenten, er det en god praksis at sende en opdateret faktura eller betalingspåmindelse til skyldneren, der angiver det nye skyldige beløb inklusive den akkumulerede rente. Dette hjælper med at klargøre omkostningerne ved forsinket betaling og kan fremskynde afviklingen af gælden.

Starttidspunkt for opkrævning af morarenten/procesrenten

Starttidspunktet for opkrævning af morarenter fremgår af rentelovens §3. Hvis du ikke har aftalt en forfaldsdato, kan du først beregne morarenter 30 dage efter, at du har sendt en anmodning til skyldner om at betale. 

Med mindre andet er aftalt, er morarenten nationalbankens udlånsrente med et rentetillæg på 8%. Procesrenten udgør pr. 1. januar 2023 1,90% med tillæg på 8% i alt 9,90%, og ændres næste gang den 1. juli 2023.

Relaterede ord

Mindsterenteregel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er procesrente?

Morarente/procesrente er et udtryk for ‘strafrente’ som debitor (skyldneren) skal betale efter at en regning er forfalden. 

Hvornår kan procesrenten opkræves?

Renten kan først opkræves, når der er indtrådt misligholdelse med betalingen. Opkrævningen af renterne er reguleret i renteloven. 

Hvor meget kan der opkræves i rente?

Renteloven regulerer adgangen til at opkræve renter. Størrelsen af renten afhænger således af, hvorvidt parterne har aftalt en given rente. Hvis der ikke er aftalt en given rente, fastsætten den ud fra rentelovens bestemmelser. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis