Rådgiveransvar

Rådgiveransvar er den del af professionsansvaret, som vedrører ansvaret for, at en professionsudøver begår fejl ved tilvejebringelse af grundlaget for en klient/kundes beslutninger vedrørende dispositioner af økonomisk betydning.

Hvilke fejl kan en rådgiver begå?

En rådgiver kan begå fejl i forbindelse med alle faser af rådgivningsforløbet. For eksempel kan en rådgiver:

 • Give urigtige eller vildledende oplysninger til en klient/kunde
 • Udelade relevante oplysninger for en klient/kunde
 • Tolke en klients/kundes ønsker på en urigtig eller vildledende måde
 • Undlade at følge en klients/kundes instrukser
 • Misbruge en klients/kundes fortrolige oplysninger
 • Udføre en klients/kundes dispositioner på en urigtig eller vildledende måde
 • Give urigtige råd til en klient/kunde
 • Undlade at give råd til en klient/kunde, selvom dette ville være hensigtsmæssigt
 • Undlade at give advarsler til en klient/kunde, selvom dette ville være hensigtsmæssigt
 • Give forkerte eller vildledende oplysninger til en kollega
 • Undlade at give relevante oplysninger til en kollega
 • Undlade at følge en kollegas instrukser
 • Misbruge en kollegas fortrolige oplysninger
 • Udføre en kollegas dispositioner på en urigtig eller vildledende måde
 • Give urigtige råd til en kollega
 • Undlade at give råd til en kollega, selvom dette ville være hensigtsmæssigt
 • Undlade at give advarsler til en kollega, selvom dette ville være hensigtsmæssigt
 • Give urigtige oplysninger til en klient/kunde
 • Undlade at give relevante oplysninger til en klient/kunde
 • Undlade at følge en klient/kundes instrukser
 • Misbruge en klient/kundes fortrolige oplysninger
 • Udføre en klient/kundes dispositioner på en urigtig eller vildledende måde
 • Give vildledende eller usande oplysninger til en myndighed
 • Undlade at give relevante oplysninger til en myndighed
 • Give urigtige eller vildledende oplysninger til en offentlig myndighed
 • Undlade at give relevante oplysninger til en offentlig myndighed
 • Undlade at efterleve en myndigheds påbud
 • Tilsidesætte en myndigheds afgørelse
 • Undlade at efterleve en dom eller en kendelse
 • Tilsidesætte en dom eller en kendelse

Hvordan håndteres rådgiveransvar i praksis?

Rådgiveransvar håndteres ofte gennem forsikring, som dækker tab, der opstår, hvis en rådgiver har givet forkerte råd eller gjort sig skyldig i forsømmelse.

Derudover kan det være en god idé for rådgivere at have en klientfond, der kan dække tab, der opstår, hvis der skulle ske en fejl.

Det er også vigtigt, at rådgivere sikrer sig, at deres klienter er bekendt med deres ansvarsfraskrivelse, så der ikke opstår misforståelser.

Relaterede ord

Akkrediteringsrådet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de forskellige typer af rådgiveransvar?

Der er to hovedkategorier af rådgiveransvar: erstatningsansvar og kontraktansvar. Erstatningsansvar dækker over tab, der opstår som følge af, at rådgiveren har udført sit arbejde på en utilstrækkelig eller fejlagtig måde. Kontraktansvar dækker over tab, der opstår, fordi rådgiveren ikke har overholdt de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem parterne.

Hvordan kan rådgiveransvar varetages på bedst mulig måde?

Rådgiveransvar kan varetages på bedst mulig måde ved at have en grundig forståelse for de problemstillinger, man rådgiver om. Derudover er det vigtigt at kunne lytte til og forstå klientens behov og ønsker. Endelig er det vigtigt at have god kommunikations- og formidlingsevne, så klienten forstår rådgivningen og kan træffe de bedste beslutninger.

Hvad er konsekvenserne ved ikke at varetage rådgiveransvar på en ansvarlig måde?

Konsekvenserne kan være mange og alvorlige, hvis man ikke varetager rådgiveransvar på en ansvarlig måde. For det første kan det føre til erstatningssager, hvis der er sket skader på grund af manglende rådgivning. For det andet kan det føre til problemer med klienterne, hvis de føler, at de ikke har fået den rigtige rådgivning. Endelig kan det også føre til problemer med myndighederne, hvis man ikke overholder de gældende regler og lovgivning.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis