Regres

I det juridiske landskab i Danmark er "regres" et ofte brugt begreb, især inden for forsikrings- og erstatningsret. Men hvad betyder det, og hvordan påvirker det juridiske afgørelser?

Hvad er Regres?

Regres er et juridisk begreb, der henviser til en rettighed, som en part (oftest en forsikringsselskab) har til at kræve refusion eller tilbagebetaling af et beløb, som er betalt på en anden parts vegne.

Når en forsikringsselskab udbetaler erstatning til en forsikret person, opstår der ofte en regresret for forsikringsselskabet over for den part, der har forvoldt skaden. Det vil sige, at forsikringsselskabet kan kræve beløbet tilbagebetalt fra den ansvarlige part.

Regres i Praksis

Regres kommer oftest på banen i situationer, hvor en person har lidt skade som følge af en anden parts handlinger eller uagtsomhed. I sådanne tilfælde vil den skadelidtes forsikringsselskab ofte udbetale erstatning til den skadelidte, hvorefter selskabet kan kræve erstatningsbeløbet tilbagebetalt af den skadevoldende part.

Et konkret eksempel på anvendelsen af regres kunne være en bilulykke, hvor en bilist forvolder skade på en anden bilists køretøj. Den skadelidte bilists forsikringsselskab vil typisk udbetale erstatning for skaden, og efterfølgende kan forsikringsselskabet kræve dette beløb tilbagebetalt af den skadevoldende bilists forsikringsselskab ved at gøre brug af sin regresret.

Betydningen i Forsikrings- og Erstatningsret

Regres spiller en afgørende rolle i erstatning- og forsikringsretten. Den sikrer, at forsikringsselskaber, der har udbetalt erstatning på vegne af deres forsikrede, har en rettighed til at blive kompenseret af den part, der er ansvarlig for skaden. Dette er afgørende for at sikre retfærdighed og for at opretholde den økonomiske balance i forsikringssektoren.

Ved at forstå princippet om regres kan både forsikringstagere og forsikringsselskaber bedre navigere i juridiske spørgsmål og konflikter, der opstår i forbindelse med forsikringskrav og erstatningssager.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis