Retspraksis

Retspraksis er domstolenes tidligere domme og afgørelser, der har betydning for afgørelse af andre lignende sager og retsspørgsmål. Når en domstol træffer afgørelse i en sag, fortolker den lovene og bidrager til udvikling af retspraksis. Retspraksis omfatter det forhold, at domstolene i en række tilfælde har afgjort et retsspørgsmål på en bestemt måde. Dette kan vække forventninger om, at også fremtidigt forekommende tilfælde af lignende art vil blive afgjort på samme måde - hermed kan en dom danne præcedens.

Domstolene er sikret en vis uafhængighed, og dommere er ikke underlagt instruktioner fra regeringen og kan ikke fyres (men alene afsættes ved dom), jf. grundlovens § 64. Domstolenes forhold er reguleret i retsplejeloven, der ofte forkortes RPL.

Retskilder

Retskilder er defineret ved, at de danner et grundlag for, hvad der er gældende ret. Når retskilderne er fundet, kan der af retskilderne udledes hvilke rettigheder og pligter der gælder for f.eks. borgerne, virksomheder og myndigheder.

Traditionelt kan retskilder opdeles i 3 hovedkategorier:

  1. National lovgivningen og EU-lovgivningen
  2. National retspraksis og EU-praksis
  3. Øvrige retskilder: (herunder retssædvaner, forholdets natur, kutymer, retsgrundersætninger m.m.)

Hvor findes retspraksis?

Rettens domme offentliggøres på forskellige måder, herunder i lovsamlinger, lovtidende, domstolens hjemmeside og juridiske databaser. F.eks. er der på domstolsstyrelsens hjemmeside, en oversigt over og beskrivelse af domstolene og deres arbejde. Ligeledes er der adgang til retslisterne for de enkelte domstole

Domstolenes opgave

Domstolenes primære opgave er at afgøre konkrete retstvister. Afgørelsen gælder sagens parter og kan (i næsten alle tilfælde) efterfølgende gennemtvinges med magt. Derimod kan domstolene ikke tage stilling til abstrakte retsspørgsmål eller retsstillingen for andre.

Relaterede ord

Falsus procurator

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis