Servitut

Servitut er en ret, der hjemler sin indehaver en adgang til i en enkelt eller enkelte retninger at råde over en fremmed ejendom på en måde, som han efter almindelige regler ikke har ret til.

Hvad er en servitut?

En servitut er et juridisk bindende kontrakt, der kan være mellem private parter eller mellem en privat part og en offentlig myndighed. Servitutten skaber en forpligtelse for den ene part til at yde en bestemt ydelse eller tjeneste til den anden part. Det kan være en forpligtelse til at give adgang til et sted eller til at yde en bestemt tjeneste. 

Servitutten kan også være en forpligtelse til at betale et beløb til den anden part. Servitutten kan være en permanent forpligtelse eller en midlertidig forpligtelse, der udløber efter en bestemt periode. Servitutten kan også være en forpligtelse til at opretholde en bestemt standard eller kvalitet eller bestemte love og regler.

Hvilke forskellige typer af servitutter er der?

Der er mange forskellige typer af servitutter, der kan bruges til at regulere adfærd og brug af ejendomme. Nogle af de mest almindelige typer af servitutter er: 

  • Køberets servitut: som giver køberen ret til at bruge ejendommen på en bestemt måde;
  • Vejservitut: som giver andre ret til at bruge en vej, der går gennem ejendommen; 
  • vandforsyningsservitut: som giver andre ret til at bruge vand fra ejendommen. 
  • Brugsret og vedligeholdelse til f.eks. fælles indkørsel.
  • Højden på huset, hegn og hæk samt farver
  • Rådighedsservitut: Kan f.eks. handle om, at din nabo har brugsret til den vej.
  • En udsigtsservitut: Kan f.eks indeholde bestemmelser for, hvor højt du må bygge, så du ikke er til gene for naboer, der ellers mister deres udsigt.
  • En erhvervsservitut. Begrænser hvilken slags erhvervsvirksomhed, der må være på en ejendom.
  • En servitut, der forpligter dig til at være medlem af en ejerforening eller grundejerforening. Hermed underlægges du dig også foreningens vedtægter.

Derudover kan der også være servitutter, der regulerer, hvordan ejendommen skal bruges, hvilke bygninger der må opføres, og hvordan ejendommen skal vedligeholdes.

Ejendomme der kan være pålagt servitutter

Servitutter, som er begrænsninger eller forpligtelser knyttet til en ejendom, kan pålægges på alle typer af ejendomme. Det betyder, at både enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, etageejendomme og byggegrunde kan være underlagt servitutter. For at en servitut kan håndhæves juridisk, er det nødvendigt, at den bliver tinglyst. Tinglysning sikrer, at servitutten bliver officielt registreret og tilgængelig for offentligheden. Selvom en servitut, der ikke er tinglyst, stadig kan være gyldig som en kontrakt mellem parterne, er det vigtigt at få den tinglyst. Tinglysningen tjener som bevis for servituttens eksistens og indhold, hvilket kan være afgørende, hvis der opstår uenigheder eller juridiske spørgsmål relateret til ejendommen.

Hvordan finder du ud af, om der er servitutter på en grund?

Du kan finde ud af om du har en servitut på en grund via tinglysning.dk. Her kan du kan tjekke tingbogen for din ejendom. Du har også mulighed for at se, hvad der ligger af servitutter på andres ejendomme.

Hvem kan stifte en servitut?

Alle påtaleberettigede på en given ejendom, kan stifte en servitut. En påtaleberettiget er den person eller kommune, der har råderet over ejendommen. Typisk er det selve ejeren af ejendommen, der har råderet over ejendommen. Det betyder altså, at du som ejer i mange tilfælde selv kan stifte en servitut. Afhængig af servituttens indhold kan det i nogle tilfælde være kommunen eller grundejerforeningen, der skal tage stilling til og stifte servituttet.

Som hovedregel er det altid en god ide at stifte en servitut i samråd med ens kommune. På den både er du sikker på at overholde alt relevant lovgivning samt lokalplanen.

Ophævelse af servitut

En servitut er generelt en langvarig rettighed eller forpligtelse, men der kan være situationer, hvor det er nødvendigt eller ønskeligt at ophæve den. Ophævelse af en servitut kræver i de fleste tilfælde en juridisk proces og enighed mellem de parter, der oprindeligt indgik servitutten. Dette kan omfatte ejeren af den tjenende ejendom, ejeren af den herskende ejendom og i nogle tilfælde også offentlige myndigheder.

Processen for ophævelse kan variere afhængigt af servituttens art og de specifikke vilkår i den oprindelige aftale. Generelt skal begge parter være enige om at ophæve servitutten, og en juridisk dokumentation for ophævelsen skal typisk tinglyses for at sikre, at den er retsgyldig. I nogle tilfælde, især hvor servitutten har offentlig interesse, kan det kræve yderligere godkendelser fra kommunen eller andre myndigheder.

Det er også værd at bemærke, at selvom en servitut kan være tidsbegrænset og automatisk udløber efter en bestemt periode, så kræver ophævelse før denne dato normalt aktiv handling fra begge parter. Hvis servitutten pålægger betydelige begrænsninger eller forpligtelser, anbefales det kraftigt at konsultere en advokat for at forstå de juridiske og økonomiske konsekvenser fuldt ud, før man går videre med en ophævelse.

Relaterede services

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en servitut?

Servitutter er de tinglyste byrder og bestemmelser, der kan være på en ejendom. Servitutten kan f.eks. have noget at gøre med, hvem der må råde over ejendommen eller betyde, at din ejendom skal holdes i en bestemt tilstand (tilstandsservitut).

Hvordan ved man om der er servitutter på ens egen grund?

Du kan finde ud af om du har en servitut på en grund via tinglysning.dk. Her kan du kan tjekke tingbogen for din ejendom. Du har også mulighed for at se, hvad der ligger af servitutter på andres ejendomme.

Kan alle ejendomme pålægges servitutter?

Servitutter kan gælde for alle typer ejendomme. Det omfatter både enfamiliehuse, rækkehuse, etageejendomme, kolonihavehuse, sommerhuse, jordstykker m.v., som kan være pålagt servitutter.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis