Sideordnede hæftelser

Sideordnede hæftelser er hæftelser på fast ejendom, som har ligestillet prioritet i modsætning til forholdet mellem for- og efterpanthavere.

Hvad betyder sideordnede hæftelser?

Hæftelse er den juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i en ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og/eller realkreditpantebreve, der repræsenterer lån ydet mod sikkerhed i den faste ejendom.

Den prioritetsstilling en panteret opnår på stiftelsestidspunktet, er ikke nødvendigvis den samme som den, hvormed panteretten kan hævdes på et senere tidspunkt. En bedre placering kan skyldes at panteretten er rykket på i prioritet og en ringere placering kan f.eks. skyldes, at panteretten grundet prioritetsforbehold, har tilladt pantsætteren at placere gæld forud for det pågældende pantebrev. Disse forskellige muligheder ses bl.a. i Tinglysningslovens § 40

I særlige tilfælde, udstedes undertiden pantebreve med sideordnet prioritet i en bestemt plads i prioritetsrækkefølgen.

Prioritetsstilling i panteret 

Prioritetsstilling er den rækkefølge, hvori panthavere får betalt deres krav, når pantet sælges, f.eks. ved tvangsauktion. Dette stilling beror i første omgang på, hvilken aftale der er indgået mellem pantsætteren og panthaveren.

Anmeldelse af respektpåtegning

Der skal anmeldes en respektpåtegning, når en allerede tinglyst hæftelse skal respektere andre dokumenter på ejendommen. Dette gøres gennem Tinglysningsrettens hjemmeside, hvor der er mulighed for at lave en ‘’rollefordeling’.

Relaterede ord

Barter-aftale

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis