Simpel fordring

Når en virksomhed eller enkeltperson går konkurs, er det vigtigt at forstå, hvordan de forskellige typer af fordringer prioriteres, når det kommer til at fordele aktiverne i konkursboet. En simpel fordring er en type fordring, der placeres mellem privilegerede fordringer og efterstillede fordringer.

Prioritet af simpel fordring i konkursboer

Når en virksomhed eller enkeltperson erklæres konkurs, skal konkursboet fordele aktiverne blandt kreditorerne. Fordringer er inddelt i forskellige kategorier baseret på deres prioritet. Dette betyder, at nogle fordringer skal dækkes før andre. Prioritetsordenen for fordringer er som følger:

  1. Privilegerede fordringer: Disse fordringer har førsteprioritet og omfatter bl.a. lønkrav, skattekrav og sikrede fordringer. Privilegerede fordringer skal betales først og i fuldt omfang, før andre fordringer kan dækkes.
  2. Simple fordringer: Disse fordringer har andenprioritet og dækkes efter de privilegerede fordringer er fuldt ud dækket. Simple fordringer er typisk usikrede fordringer, såsom almindelige handelskreditorer og udestående fakturaer.
  3. Efterstillede fordringer: Disse fordringer har lavest prioritet og dækkes kun, hvis der er tilstrækkelige aktiver tilbage i konkursboet, efter at privilegerede og simple fordringer er betalt. Efterstillede fordringer kan omfatte lån fra aktionærer, konvertible obligationer eller ansvarlige lån.

Relaterede ord

Efterstillede fordringer

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om min fordring er en simpel fordring?

En simpel fordring er typisk en usikret fordring, såsom udestående fakturaer og almindelige handelskreditorer. Hvis din fordring ikke er sikret eller privilegeret (f.eks. lønkrav, skattekrav), er det sandsynligt, at det er en simpel fordring.

Hvordan får jeg betalt som simpel kreditor i en konkurs?

Som simpel kreditor vil din fordring blive betalt efter privilegerede fordringer og før efterstillede fordringer. Udbetalingen afhænger af aktiverne i konkursboet og de samlede fordringer. Hvis der ikke er tilstrækkelige aktiver til at dække alle simple fordringer, vil de blive dækket pro rata, hvilket betyder, at hver kreditor modtager en procentdel af deres fordring baseret på den samlede sum af simple fordringer.

Er det muligt at ændre status for min simpel fordring til en privilegeret fordring?

Statussen for en fordring afhænger af de juridiske aftaler og omstændigheder, der ligger til grund for fordringen. Det er normalt ikke muligt at ændre status for en simpel fordring til en privilegeret fordring efter, at konkursen er indtrådt. Dog kan det være værd at søge juridisk rådgivning for at afdække mulighederne i din specifikke situation.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis