Skadeserstatning

Flere kan blive ramt økonomisk, når uheldet er ude. Skadeserstatning er erstatning, men dog begrænset til tilfælde, hvor der er lidt et økonomisk tab, modsat godtgørelse.

Hvad er skadeserstatning?

Skadeserstatning er en form for økonomisk kompensation, som en person kan modtage, hvis de har lidt skade eller tab som følge af en anden persons handling eller forsømmelse. Skadeserstatning kan være relevant i en lang række situationer, fra trafikulykker og hændelige skader til medicinsk fejlbehandling og arbejdsulykker.

Hvad er formålet med skadeserstatning?

Formålet med skadeserstatning er at sikre, at den person, der har lidt skaden eller tabet, modtager en økonomisk kompensation, der kan hjælpe dem med at genoprette deres liv tilstand og kompensere for de økonomiske omkostninger, de har lidt. Skadeserstatning kan dække alt fra medicinske omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste til smerte og lidelse og tab af livskvalitet.

Genrelle erstatningsbetingelser

Følgende fem betingelser skal være opfyldt, før du kan blive gjort erstatningsansvarlig:

  • Der skal være et ansvarsgrundlag
  • Der skal være lidt et økonomisk tab
  • Der skal være årsagssammenhæng mellem den indtrufne skade og det lidte tab
  • Tabet skal være en påregnelig følge af skaden
  • Der må ikke foreligge særlige ansvarsfritagelsesgrunde eller ansvarsnedsættelsesgrunde

Relaterede ord

Naturalia negotii

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder skadeserstatning?

Skadeserstatning er en betegnelse for erstatning, som man kan få udbetalt i tilfælde af en skade, hvor nogen har lidt et økonomisk tab eller krænkelse. Det kan være alt fra en fysisk skade til en krænkelse af ens personlige integritet i form af chikane eller mobning på arbejdspladsen.

Hvad er erstatningstaksten for svie og smerte?

Taksten reguleres en gang årligt og udgør 220 kr. (2023) for hver dag skadelidte er syg. 

Hvad er varigt mén?

Varigt men er en skade, der forventes at have en varig indvirkning på din krop eller sind. Det kan være alt fra amputation af en kropsdel til en hjerne- eller rygmarvsskade, der påvirker dine bevægelser eller evnen til at tænke og kommunikere. Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til 5 % eller mere.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis