Skærpende omstændigheder

Hvad er skærpende omstændigheder?

Skærpende omstændigheder (modsat formildende omstændigheder) kan være mange ting. Ofte vil det være forhold, der gør forbrydelsen særlig grov eller farlig, eller forhold, der viser, at den pågældende forbryder har en særlig negativ indflydelse på samfundet.

Skærpende omstændigheder kan også være forhold, der viser, at den pågældende forbryder har en særlig negativ indflydelse på ofrene for forbrydelsen.

I nogle tilfælde kan en forbryder idømmes en højere straf på grund af et særligt forhold vedrørende den pågældende forbryder. For eksempel kan en forbryder, der gør brug af en våben, typisk idømmes en højere straf, end hvis våbnet ikke havde været brugt.

Hvilke faktorer spiller ind?

Skærpende omstændigheder kan være mange ting. Nogle af de mest almindelige omfatter:

  • Brug af våben
  • Omfanget af skader
  • Tilstedeværelse af flere ofre
  • Gerningsmandens tidligere forbrydelser
  • Gerningsmandens tilknytning til et forbrydermiljø

Er der nogen bestemte skærpende omstændigheder, der altid vil føre til en højere straf?

Det er svært at sige, da der er mange forskellige faktorer, der kan spille ind, når det kommer til straf. Men nogle gange kan skærpende omstændigheder føre til en højere straf. For eksempel, hvis den forbrydelse, der er begået, er særligt grov eller farlig, eller hvis den gerningsmand er blevet dømt for lignende forbrydelser tidligere.

Hvorfor kan skærpende omstændigheder have indflydelse på straffen?

Skærpende omstændigheder kan have indflydelse på straffen, fordi de kan gøre en forbrydelse mere alvorlig. For eksempel, hvis en forbryder bruger et våben, kan dette være skræmmende for ofrene, og det kan også øge risikoen for, at der bliver påført alvorlige skader.

Derudover kan det også have indflydelse på straffen, fordi de kan gøre det sværere for den pågældende forbryder at blive rehabiliteret. For eksempel, hvis en forbryder har et tidligere forbrydermiljø, kan dette være en indikation af, at vedkommende er tilbøjelig til at begå yderligere forbrydelser.

Kan skærpende omstændigheder også formindske en straf?

Det er et spørgsmål, der ofte bliver stillet, og det er faktisk ikke så enkelt at svare på. Skærpende omstændigheder kan have en indflydelse på straffen, men det er ikke altid tilfældet.

Skærpende omstændigheder kan for eksempel være, hvis den forurettede er særligt udsat, eller hvis forbrydelsen er særlig grov. Men det er ikke altid, at skærpende omstændigheder vil være med til at formindske straffen. Det afhænger af en række forskellige faktorer, og det er derfor svært at sige noget generelt om det.

vis det for eksempel can konstateres, at den forurettede er særligt udsat, kan det være med til at formindske straffen. Det samme gælder, hvis forbrydelsen er særlig grov. Men det er ikke altid, at dette er tilfældet.

Det er derfor svært at sige noget generelt om, hvorvidt skærpende omstændigheder kan formindske straffen. Det afhænger af en række forskellige faktorer, og det er derfor svært at sige noget generelt om det. Det er dog ikke umuligt, at det kan have en indflydelse på straffen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder skærpende omstændigheder?

Begrebet bruges i forbindelse med straffesager og straffeloven. Ved denne type skærpelse kan der idømmes en højere straf en den straf, der fremgår af strafferammen i straffeloven.

Hvornår foreligger der skærpende omstændigheder?

Ofte vil det være forhold, der gør forbrydelsen særlig grov eller farlig, eller forhold, der viser, at den pågældende forbryder har en særlig negativ indflydelse på samfundet. Hvis gerningsmanden f.eks. er tidligere straffet, og det har betydning for sagen, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed. Se STRFL § 81, nr. 1.

Hvad er formildende omstændigheder?

Formildende omstændigheder er ikke defineret ved lov, men afvejes af dommeren ved strafudmålingen efter en konkret vurdering. Formildende omstændigheder kan typisk være særlige motiver til at begå forbrydelsen. Det kan bl.a. være personlige- og/eller sociale forhold, der kan have betydning for strafudmålingen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis