Skøn

Skøn er et begreb inden for jura, der refererer til en situation, hvor en retlig afgørelse ikke er fuldt ud normeret af det foreliggende retsgrundlag. Dette betyder, at dommeren eller afgørelsesinstansen skal udøve et vist skøn for at træffe en beslutning i en sag, baseret på deres vurdering af fakta, omstændigheder og gældende retsprincipper.

Skønsudøvelse i retssystemet

Skøn er en vigtig del af retssystemet og kan findes i mange aspekter af juridiske beslutningstagning. Det kan for eksempel anvendes i forbindelse med tildeling af erstatning, sanktioner eller andre former for afhjælpning i en sag. Skøn kan også bruges, når en dommer skal afgøre, om et vidne er troværdigt, eller om et bestemt stykke bevis er tilstrækkeligt til at støtte en afgørelse.

Udøvelse af skøn kan dog også medføre en vis grad af usikkerhed og inkonsistens i retsafgørelser, da forskellige dommere og afgørelsesinstanser kan vurdere fakta og omstændigheder forskelligt. Dette kan føre til forskellige resultater i tilsvarende sager og kan komplicere processen med at forudsige udfaldet af en sag.

Relaterede ord

Afbrydelse (ved forældelse)

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår anvendes skøn i en juridisk sammenhæng?

Skøn anvendes typisk i situationer, hvor der er tvivl om, hvordan en bestemt lov eller regel skal tolkes eller anvendes på en given sag.

Hvem træffer skønsmæssige afgørelser?

Skønsmæssige afgørelser kan træffes af en domstol, en forvaltningsmyndighed eller en privatperson, afhængigt af den konkrete situation.

Hvordan kan man angribe en skønsmæssig afgørelse?

En skønsmæssig afgørelse kan angribes ved at påvise, at den er truffet på et forkert eller usagligt grundlag, eller at den er åbenlyst urimelig eller tilsidesætter gældende retsprincipper.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis