Stævning

Hvad betyder en stævning?

En stævning er sagsøgerens første processkrift, der skal indeholde påstand, en udførlig fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes samt angivelse af de beviser som påberåbes. Herudover skal parternes navne og adresser og retten, hvor sagen anlægges også anføres. Stævningen kan være en sag, der involverer et erstatningskrav, eller det kan være en civil retssag. Når en stævning er indgivet, skal den person eller virksomhed, der er sagsøgt, svare tilbage og muligvis møde i retten. Stævninger har til formål at løse tvister mellem parter ved hjælp af lovgivning.

Hvad skal en stævning indeholde?

Stævningen skal indeholde flere forskellige ting, herunder:

  • detaljerede oplysninger om de involverede parter
  • beskrivelse af de krav, som er blevet stillet
  • beskrivelse af problemstillingen
  • sagsøgers krav
  • en liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre
  • forslag til behandling og hvordan sagen evt. kan håndteres
  • endelig skal stævningen specificere en frist for, hvornår disse krav skal være opfyldt.

I stævningen opfordres modparten eller –parterne til skriftligt at svar på de påstande, som stævningen indeholder og at møde i retten og redegøre herfor.

Hvordan oprettes en stævning?

Hvis du ønsker at oprette en stævning, skal den udfyldes digitalt via minretssag.dk. Inden du indleverer stævningen, skal du finde ud af, hvilken ret der skal behandle sagen. Udgangspunktet er, at sagen skal anlægges ved den ret, hvor sagsøgte har sin bopæl.

Du kan nemt finde retskredsen på domstolenes hjemmeside ved at indtaste sagsøgtes adresse på domstol.dk.

Skal modparten orienteres om stævningen?

Det er vigtigt at orientere modparten om stævningen, da dette er en grundlæggende del af retssikkerheden og den retlige proces. Når en stævning er indgivet, skal modparten – det vil sige den person eller virksomhed, der er sagsøgt – have besked om stævningen og dens indhold. Modparten skal nemlig have mulighed for at forberede sit forsvar og svare tilbage på stævningen inden for en fastsat frist. Dette kaldes også for modpartens svarskrift.

Retten vil sørge for, at modparten modtager stævningen og har den nødvendige tid til at forberede sit forsvar. Denne proces sikrer, at begge parter får mulighed for at præsentere deres synspunkter og argumenter, så retten kan træffe en afgørelse på et oplyst grundlag.

Hvad sker der efter stævningen er afleveret?

Når først stævningen er afleveret til retten er sagen anlagt og sagsprocessen vil påbegynde. Herefter vil den sagsøgte vil modtage en besked, hvor vedkommende har mulighed for at besvare stævningen inden for en fastsat frist.

Hvis den sagsøgte svarer inden for den fastsatte tidsfrist, vil sagsøgeren på samme måde få mulighed for at kommentere på den sagsøgtes modsvar ved at sende et svarskrift retur. Denne proces fortsætter indtil parterne (eller retten) vurderer, at der ikke er behov for yderligere skriftlige indlæg i sagen. 

Hvis ikke parterne undervejs bliver enige, afsluttes sagen med en hovedforhandling. Under hovedforhandlingen vil I blive bedt om at fortælle nærmere om jeres sag. Kredsretten afsiger dom på baggrund af de oplysninger, som bliver givet under hovedforhandlingen.

Hvad koster det?

Ved indgivelse af en stævning, skal der som udgangspunkt betales en retsafgift på 500 kr. Dog kan prisen godt variere, da det afhænger af sagstypen og kravet mod sagsøgte. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en stævning?

En stævning er et dokument, der indeholder en klage, som en person eller organisation tilbyder til en domstol. Den indeholder detaljer om den klagede part, deres krav og deres grunde til at stille krav. En stævning er oftest brugt i civile sager, men kan også bruges i straffesager.

Hvordan indleveres stævningen?

Hvis du ønsker at oprette en stævning, skal den udfyldes digitalt via minretssag.dk. Når retten har bekræftet modtagelsen af din stævning, er sagen anlagt, og sagen vil herefter gå i gang. Herefter vil sagsøgte for en frist til at indlevere et svarskrift.

Hvornår gør man brug af en stævning?

En stævning er et officielt dokument, der anerkendes af en domstol, der pålægger en person eller virksomhed til at handle inden for et bestemt tidsrum. Stævningen indleveres, når du ikke kan nå til enighed med sagsøgte, og du ønsker, at retten skal tage stilling til jeres uoverensstemmelser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis