Tegningsberettiget

Tegningsberettiget er den, der i et selskab er legitimeret til at forpligte selskabet ved indgåelse af aftaler. Et selskabs tegningsregler regulerer således, hvornår selskabet bliver forpligtet ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af selskabets medlemmer af direktion og bestyrelse. Bestemmelser om tegningsregler findes i selskabslovens § 135. Tegningsregler f.eks. benyttes , hvis bestyrelsen og/eller direktionen skal indgå en aftale på selskabets vegne, f.eks. optage et lån i en bank, købe en fast ejendom, indgå kontrakter m.v.

Hvem skal have en tegningsberettiget?

Det følger af bestemmelserne i selskabsloven, at et selskab altid skal have sin tegningsregel registreret i Erhvervsstyrelsen. Det anbefales, at tegningsreglen optages i dit selskabs vedtægter, men er dog ikke et juridisk krav. Hvis vedtægterne ikke indeholder en tegningsregel, vil det betyde, at alle selskabets ledelsesmedlemmer (direktører og eventuelt bestyrelsesmedlemmer), hver især kan indgå bindende aftale på selskabets vegne. Man kan vælge at begrænse tegningsreglen og dermed de tegningsberettiget til nedenstående eksempler:

Eksempler på tegningsberettigede:

  • Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening (eller den samlede bestyrelse).
  • Selskabet tegnes af to direktører i forening.
  • Selskabet tegnes af én direktør.

Ændring i tegningsreglen

Som nævnt, vil tegningsreglen næsten altid fremgå af selskabets vedtægter. Det betyder, hvis man ønsker at ændre reglen, skal man ændre selskabets vedtægter. Dette skal ændres af selskabets ejere på en generalforsamling. Det kræver et flertal på mindst ⅔ af selskabets stemmer at ændre selskabets vedtægter og dermed tegningsreglen. Her udarbejdes et beslutningsreferat med de nye ændringer, som afslutningsvis skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Selskaber uden tegningsregler

Ved enkeltmandsvirksomhed, en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) eller medejer af et interessentskab, hvor alle ejere er personer, vil ikke have tegningsregler.

Relaterede ord

Insufficiens

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder det at være tegningsberettiget?

En tegningsberettiget er en/eller flere fysisk(e) person, der har ret til at afgive formueretligt bindende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på et selskabs vegne

Kan man begrænse tegningsreglen?

Tegningsreglen (også kaldet den legale tegningsregel) kan begrænses, så tegningsretten kun kan udøves af to eller flere medlemmer i forening eller af ét eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening.

Skal tegningsreglen offentliggøres eller registreres?

Når du registrerer selskabet, skal du samtidig indtaste tegningsreglen digitalt i selvbetjeningsløsningen ''Start Virksomhed'' på Virk. Herefter bliver tegningsreglen offentliggjort, så andre kan se, hvem der kan indgå aftaler for virksomheden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis