Tegningskurs

Hvad er en tegningskurs?

Tegningskurs er et af mange selskabsretlige begreber, som man virksomhedsejer vil støde på. Tegningskurs er den kurs, der skal betales for at tegne ny anparter eller aktier i et selskab. Med det menes der, at hvis en ejer ønsker at forhøje selskabskapitalen eller hvis en investor ønsker at investere, vil det være tegningskursen, der afgør, hvad investoren skal betale for ejerandelene. Tegningskursen har derfor en nær forbindelse med den selskabskapital, som selskabet er stiftet med. 

I et ApS vil selskabskapitalen typisk være 40.000 kr., hvoraf beløbet vil være fordelt på anparter af 1 kr. Det indebærer, at selve selskabskapitalen er for i alt 40.000 anparter. Værdien af en anpart betegnes den nominelle værdi, hvorimod tegningskursen betegnes den indre værdi. Slutteligt er det vigtigt at påpege, at et selskab også besidder en reel værdi, hvilket er selskabets markedsværdi og dermed et udtryk for, hvor meget selskabet er værd. På den anden side er den nominelle værdi den værdi, som ejerne af selskabet investerede i selskabet og vil altid fremgå af selskabets vedtægter. 

En virksomhed vil som så meget andet opbygge værdi, men det er vigtigt at være klar over, at den nominelle kapital altid vil forblive den samme. Selskabskapitalen vil dog ofte ses at blive mere værd end dens nominelle værdi, hvorfor det er tegningskursen, der afgør, hvor meget der skal betales per anpart.

Hvordan beregnes en tegningskurs?

Tegningskursen er relevant både i forbindelse med stiftelse af et selskab, men også senere hen, hvis der forekommer et ønske om kapitalforhøjelse. En tegningskurs kan beregnes ved at benytte følgende:

Indbetalt beløb / Nominel selskabskapital x 100 = tegningskurs

Hvilke regler gælder?

Når man taler om tegningskurs, er det meget normalt også at tale om følgende:

  • Overkurs, som indebærer, at man betaler mere end det man modtager i selskabskapital (også benævnt kurs over 100).
  • Kurs pari, som indebærer, at man betaler nøjagtigt end det man modtager i selskabskapital (også benævnt kurs 100).
  • Underkurs, som indebærer, at man betaler mindre end det man modtager i selskabskapital (også benævnt kurs under 100).

I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det er lovligt at betale overkurs, det er normalt at betale kurs pari, men det er ulovligt at betale underkurs. Ikke desto mindre er der ikke noget i vejen for at købe eller sælge ejerandele til en pris, der er under den nominelle værdi, hvilket skyldes, at salgsprisen for ejerandelene ikke har noget at gøre med den investerede kapital, men i stedet på prisen på ejerskabet af selskabskapitalen.

Kan man tegne anparter/aktier til underkurs/overkurs?

Underkurs

Det er ikke tilladt at tegne anparter eller aktier til underkurs. Underkurs er den forskel, der findes mellem et værdipapirs kursværdi og dets nominelle værdi. Nominel værdi refererer til det beløb, som det værdipapir er udstedt til. For eksempel, hvis en aktie er udstedt med en nominel værdi på 100 kr., men dens nuværende kursværdi er 90 kr., så er der en underkurs på 10 kr. 

Selvom man ikke må tegne ejerandele til underkurs, er der ikke noget i vejen for at købe eller sælge ejerandele til en pris, der er under den nominelle værdi.

Overkurs

I Danmark er det lovligt at sælge aktier til en højere pris end deres nominelle værdi, også kendt som overkurs. Overkurs opstår, når efterspørgslen efter en aktie er højere end udbuddet, og investorer derfor er villige til at betale mere end aktiens nominelle værdi for at eje den.

Overkurs er en måde at generere ekstra indtægter på for virksomheder, der ønsker at rejse kapital ved at udstede aktier. Det kan også være en måde for investorer at tjene penge på, hvis de køber aktier til en lavere pris og sælger dem senere, når prisen stiger.

Relaterede ord

Indre værdi

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes en tegningskurs?

Tegningskursen kan beregnes ved at dividere det indbetalte beløb med den nominelle selskabskapital og gange med 100.

Hvilke regler gælder for tegningskursen?

Der gælder regler for overkurs, kurs pari og underkurs. Det er ulovligt at betale underkurs, mens det er normalt at betale kurs pari og lovligt at betale overkurs.

Hvad er en tegningskurs?

Tegningskursen er den pris, der skal betales for at tegne ny anparter eller aktier i et selskab.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis