Tegningsregel

Et selskabs tegningsregel regulerer, hvornår selskabet bliver forpligtet ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af selskabets medlemmer af direktion og bestyrelse. Når et selskab registreres på Virk.dk, skal man indtaste tegningsreglen som en del af den digitale registrering af selskabet.

Ændring af tegningsregel 

Hvis et selskab ønsker at ændre tegningsreglen, skal der udarbejdes et beslutningsreferat for generalforsamlingen, hvor beslutningen om at ændre selskabets tegningsregel fremgår. Det kræver mindst et flertal på ⅔ af stemmerne. Når denne ændring er vedtaget, skal beslutningsreferatet underskrives og vedtægterne ændres. 

Afslutningsvis skal den nye tegningsregel registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Tegningsregel for forskellige selskabsformer 

ApS og A/S

Et selskabs anpartsselskab eller aktieselskabs tegningsregel regulerer, hvem der kan indgå bindende, juridiske aftaler på vegne af selskabet, dvs. hvornår selskabets medlemmer, direktion eller bestyrelse kan forpligte selskabet.

Som udgangspunkt har et selskab en legal tegningsregel, der følger af lovgivningen, og som derfor ikke skal fremgå af vedtægterne. Man kan dog vælge at begrænse den legale tegningsregel. I givet fald skal tegningsreglen fremgå af vedtægterne. Som eksempler på tegningsretten:

  • udøves af to eller flere medlemmer i forening
  • af ét eller flere bestemte medlemmer hver for sig
  • af ét eller flere bestemte medlemmer i forening.

Forening 

I en forenings vedtægter vil der typisk stå, hvem der er tegningsberettiget og dermed er underskriftsberettiget overfor 3. mand (f.eks. banken).

Indeholder vedtægterne ingen tegningsregel, er det den samlede bestyrelse, som kan forpligte foreningen.

Selskaber uden tegningsregler

En enkeltmandsvirksomhed, en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) eller medejer af et interessentskab, hvor alle ejere er personer, vil ikke have tegningsregler. Det vil således være dig selv og/eller andre interessenter, som tegner virksomheden.

Hvornår skal man bruge en tegningsregel?

Den skal f.eks. bruges, når en virksomhed udsteder aktier til investorer. Det kan være en god idé at bruge en tegningsregel, hvis virksomheden ønsker at kontrollere, hvem der ejer aktier i virksomheden, og hvor meget hver investor ejer. Det kan ligeledes være en god ide at bruge en tegningsregel, hvis virksomheden ønsker at forhindre, at en investor eller gruppe af investorer overtager virksomheden.

Relaterede services

Ændring af tegningsregel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en tegningsregel?

En tegningsregel er en regel, der fastlægger selskabets forpligtelser i forbindelse med aftaler indgået af direktion og bestyrelse på selskabets vegne. Lovbestemmelserne om tegningsregler findes i § 135 i selskabsloven (SEL). Tegningsreglerne sikrer, at selskabet ikke påtager sig uretmæssige forpligtelser ved aftaleindgåelse. Det er vigtigt at følge disse regler for at undgå juridiske problemer.

Hvad vil det sige at have tegningsret?

Tegningsretten er en rettighed, som aktionærer i et selskab har til at købe nye aktier, når selskabet ønsker at øge sin kapital. Dette giver aktionærerne mulighed for at bevare deres ejerandel i selskabet, samtidig med at de investerer yderligere i virksomheden. Tegningsretten er en fordel for både selskabet og aktionærerne, da det muliggør kapitaltilførsel og styrker aktionærernes engagement.

Hvordan bliver jeg tegningsberettiget?

For at blive tegningsberettiget, skal du opfylde visse krav til tegningsreglerne. Disse krav kan variere afhængigt af virksomhedens regler og politikker. Typiske krav inkluderer ofte at være en autoriseret repræsentant for virksomheden, have nødvendige dokumenter på plads og sikre, at alle underskrifter er gyldige og bindende. Det anbefales at konsultere virksomhedens vedtægter og juridiske dokumenter for specifikke krav.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis