Tegningsret

Tegningsret er retten til erhvervelse af aktier ved forhøjelse af aktiekapitalen.

Hvad er tegningsret?

En tegningsret (også kaldet emissionsret) er et værdipapir, der giver dig ret til at tegne (købe) et antal aktiver i en virksomhed til en bestemt kurs. Det betyder en eksisterende aktionærer kan få tilbud om at købe en større andel i selskabet til en favorabel kurs. Denne ret til at købe det forudbestemte antal aktier kaldes for en tegningsret. Tegningsretter løber kun i en bestemt periode, hvorefter tegningsretten er værdiløs.

En aktionær med en tegningsret kan vælge enten at udnytte den og forstørre sin aktieandel i selskabet eller sælge tegningsretten videre på markedet.

Hvem har tegningsret og hvad kan den bruges til?

Tegningsretter tildeles ofte til nøglepersoner i virksomheder som en del af deres kompensation. Det betyder bl.a. at enhver person, der er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab har tegningsret. Det betyder, at den pågældende har ret til at forpligte selskabet ved retshandler over for omverdenen. Når man har tegningsret, kaldes det også tegningsberettiget.

Tegningsregler benyttes således, hvis bestyrelsen og/eller direktionen skal indgå en aftale på selskabets vegne, f.eks. optage et lån i en bank, købe en fast ejendom, indgå kontrakter m.v.

Disse tegningsretter kan man enten udnytte til at erhverve sig flere aktier i virksomheden eller sælge på Børsen, som almindelige børsnoterede aktier.

Tegningsretten i selskabsloven

Reglerne om tegningsretten findes i Selskabslovens § 135. Det fremgår heraf, at et aktie- eller anpartsselskab forpligtes ved aftaler som indgås på selskabets vegne af medlemmer af bestyrelsen eller direktionen. Tegningsretten indeholder således fuldmagt til at indgå bindende aftaler på vegne af selskabet. 

Det følger af lovens bestemmelser, at et selskab altid skal have sin tegningsregel registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en tegningsret?

En tegningsret er en rettighed, der tillader aktionærer at købe nye aktier under en kapitaludvidelse. Hvis du ikke ønsker at udnytte tegningsretterne selv, har du mulighed for at sælge dem. Gevinsten bliver beskattet som aktieindkomst.

Hvem har tegningsret?

Tegningsret er en beføjelse, der gives til medlemmer af bestyrelsen og direktionen i et selskab. Alle direktioner og bestyrelsesmedlemmer i et aktie- eller anpartsselskab har ret til at underskrive på selskabets vegne. Dette inkluderer personer, der er registreret som direktion eller bestyrelsesmedlem. Med tegningsretten får de lov til at handle og indgå aftaler på vegne af selskabet.

Hvordan beregner man tegningsret?

For at beregne tegningsretten anvendes formlen (A + (B x C)) divideret med D, hvor A er markedsværdien før skæringsdagen; B er antallet af nyudstedte aktier; C er tegningskursen; og D er det samlede antal aktier efter emission. Så kan aktiekursen efter emissionen fastsættes i forhold til tegningskursen C. Det er en metode til at beregne værdien af tegningsretten.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis