Territorialprincippet

Territorialprincippet er en grundsætning om, at en stat har straffemyndighed vedrørende alle forhold, som udøves på statens territorium.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer territorialprincippet i international ret?

I international ret betyder territorialprincippet, at en stat har ret til at udøve jurisdiktion over kriminelle handlinger, der begås inden for dens grænser, uanset gerningsmandens nationalitet.

Hvornår kan territorialprincippet komme i konflikt med andre jurisdiktionsprincipper?

Territorialprincippet kan komme i konflikt med andre jurisdiktionsprincipper, såsom personalprincippet eller universalprincippet, når en kriminel handling begås af en udenlandsk statsborger, eller når handlingen påvirker flere lande. I sådanne tilfælde skal de involverede lande samarbejde og beslutte, hvilken jurisdiktion der skal have forrang.

Er der undtagelser til territorialprincippet?

Ja, der er undtagelser til territorialprincippet, som f.eks. immunitet for diplomater og diplomatiske missioner. Diplomater og deres officielle bopæl nyder immunitet fra den værtslandets jurisdiktion og kan kun retsforfølges af deres hjemland.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis