Tingbogen

Hvad er tingbogen?

Tingbogen er et offentligt register af aktuelt tinglyste og historiske rettigheder, der omfatter:

 • Faste ejendomme
 • Andelsboliger
 • Køretøjer
 • Ægtepagter
 • Flytbare fysiske formuegenstande
 • mv.

Tingbogen findes på Tinglysning.dk. Her kan man finde oplysninger om en bestemt ejendom, herunder ejerforhold, hæftelser, købspris, ejendomsvurdering, grundværdi, servitutter, og andre rettigheder, der vedrører den pågældende ejendom. Eksempler på relevante oplysninger kunne også være, hvis boligen er fredet, eventuelle regler for ejendommens benyttelse, eller hvis der er regler for offentlig færden på grunden.

Hvilke oplysninger fremgår af Tingbogen?

Ejerforhold: I Tingbogen kan man se, hvem der ejer ejendommen, og hvilke forhold der gør sig gældende. Hertil kan man se om ejendommen er underlagt bodelingsoverenskomster eller lignende. Inden for ejerforhold registreres skøder, skifteretsattester, domme overejendommen, bodelingsoverenskomster m. Hvis en ejer er gået konkurs eller hvis der er indledt bobestyrerbehandling efter en ejers død, fremgår dette også af ejerforholdene.

Pantsætning og hæftelser: I Tingbogen fremgår det ligeledes, hvorvidt den pågældende ejendom har gæld eller om der findes andre hæftelser. Dette indebærer, at Tingbogen oplyser om alle tinglyste pantsætninger og hæftelser i ejendommen, hvilket er særligt vigtigt at have for øje, når der er tale om køb af en ejendom. I Tingbogen kan pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, realkreditlån, arrester og udlæg findes registreret .

Servitutter: Afslutningsvis kan man i Tingbogen finde tinglyste servitutter registreret til ejendommen. Servitutter betegner specielle forhold, der er gældende for ejendommen. Dette kunne være, at en nabo kunne have en parkeringsplads på ejendommens grund eller lignende. Hvis en sådan rettighed findes, vil dette fremgå af Tingbogen. Servitutter er relevant at undersøge forinden der foretages køb af en ejendom.

Vejledning - hvordan benyttes Tingbogen?

Tingbogen er tilgængelig for enhver, således at alle kan slå oplysninger op. Tingbogen er med tiden blevet digitaliseret og tilgængeliggjort på Tinglysning.dk. Der er mulighed for at oprette log-in, men dette er ikke påkrævet for, at kunne slå oplysninger op. Tingbogen er dog kun tilgængelig i et begrænset omfang, hvis man ikke logger ind via NemID, da man i så fald kan se den fulde tingbogsattest, der inkluderer oplysninger, herunder oprindelig købspris, vilkår på pantebreve eller relevante servitutter, som den pågældende ejendom er pålagt. Uden login kan du logge på ved at følge nedenstående skridt:

 1. Gå til www.tinglysning.dk.
 2. Klik på “forespørg uden login”.
 3. Vælg “fast ejendom” i topmenuen.
 4. Indtast postnr, vejnavn og husnr.
 5. Vælg de områder du gerne vil se. Du kan vælge mellem ”adkomst”, ”hæftelser”, ”servitutter”.

Anvendelse af oplysninger fra Tingbogen

Anvendelse af indsamlede oplysninger fra Tingbogen må alene ske med henblik på overdragelse, forsikring, retsforfølgning, kreditvurdering, belåning, fysisk råderet over fast ejendom, rådgivning og øvrige retsforhold. Oplysninger kan dog undtagelsesvist bruges med et journalistisk formål.

Hvad koster tinglysning?

En officiel tinglysningsattest koster 175 kr. En tinglysningsattest giver en oversigt over alle aktuelle tinglyste oplysninger. Hvis der er tale om en tinglysning af en rettighed eller en ændring i en fast ejendoms rettigheder koster derimod typisk 1.660 kr. samt en vis procentdel af rettighedens værdi.

Når man ønsker at tinglyse en rettighed over fast ejendom, skal dette gøres digitalt. Tinglysningsretten kan dog ikke rådgive om, hvordan man tinglyser. Det er derfor en god ide at opsøge juridisk rådgivning, hvis man er tvivl.

Kom igang med det samme

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i tinglysningsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan jeg se i Tingbogen?

Tingbogen er et offentligt register, som viser, hvem der har rettighederne over formuegenstande. I tingbogen kan man bl.a se hvem der formelt ejer et hus, hvilke lån der er optaget, hvilke servitutter der ligger på ejendommen samt forskellige noteringer på ejendommen. Desuden kan du finde kopi af det nuværende skøde.

Hvad indeholder Tingbogen for motorkøretøjer?

Tingbogen for motorkøretøjer hedder bilbogen og indeholder oplysninger omkring bestemt rettigheder over motorkøretøjer, herunder hvorvidt et køretøj er købt med ejendomsforbehold. Dette kan være relevant hvis du køber en brugt bil, hvor du kan se eventuelle ejendomsforbehold på bilen.

Hvordan laver man en forespørgsel i tingbogen?

Man slår noget op i tingbøgerne ved at gå ind på www.tinglysning.dk. Her kan man både lave en forespørgsel med og uden login. En forespørgsel med login giver dig mulighed for at se flere oplysninger i tingbogen, samtidig med at du får mulighed for at bestille officielle tingbogsattester. Det kan du ikke gøre under en forespørgsel uden login. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis