Tvangsakkord

En tvangsakkord er en juridisk ordning, der giver en virksomhed mulighed for at genoprette sin økonomi og undgå konkurs ved at indgå en aftale med sine kreditorer om en genopbygningsplan.

Tvangsakkordens juridiske grundlag

Tvangsakkorden er reguleret af den danske retspraksis og er en del af den danske konkurslovgivning.

Betingelser og kriterier

Insolvens og betalingsstandsning – For at en virksomhed kan indgå en tvangsakkord, skal den være insolvent eller i en tilstand af betalingsstandsning.

Kreditorers samtykke – En tvangsakkord kræver samtykke fra en stor majoritet af virksomhedens kreditorer.

Gennemførlighed og realisme – En tvangsakkord skal være gennemførlig og realistisk for at blive godkendt.

Processen for tvangsakkord

  1. Indledning af tvangsakkordforhandling – En ansøgning skal foretages, hvorefter en tvangsakkordsbehandler vil blive udpeget til at lede forhandlingerne.
  2. Udarbejdelse af rekonstruktionsplan – Virksomheden og tvangsakkordsbehandleren vil arbejde sammen om at udarbejde en rekonstruktionsplan, der beskriver, hvordan virksomhedens økonomi kan genoprettes.
  3. Forhandling og godkendelse – Virksomheden og kreditorerne vil forhandle om tvangsakkorden, og hvis en aftale er nået, skal den godkendes af domstolen.

Fordele

  • Virksomhedens overlevelse – Tvangsakkorden giver virksomheden mulighed for at genoprette sin økonomi og overleve fremfor at gå konkurs.
  • Reduktion af tab for kreditorer – Tvangsakkorden kan hjælpe med at reducere tabene for kreditorerne i forhold til en konkurs.
  • Beskyttelse af arbejdspladser og økonomiske interesser – Tvangsakkorden kan beskytte arbejdspladser og økonomiske interesser i lokalsamfundet.

Tvangsakkord vs konkurs

Tvangsakkord adskiller sig fra konkurs ved, at virksomheden har mulighed for at genoprette økonomien og fortsætte driften, mens konkurs resulterer i virksomhedens ophør. Virksomheden skal overveje begge nøje og vurdere, hvilken løsning der vil være bedst for virksomheden og dets kreditorer på lang sigt.

Relaterede ord

Likvidationsakkord

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder tvangsakkord?

En tvangsakkord er en gældsordning, der giver skyldnere mulighed for at undgå konkurs. Det indebærer enten at betale en procentdel af gælden eller at opnå udsættelse med betalingen af gælden (moratorium). En tvangsakkord giver skyldneren mulighed for at blive frigjort for sine gældsforpligtelser.

Hvem bestemmer om en debitor kan få gennemført en tvangsakkord?

En tvangsakkord kan gennemføres, hvis rekonstruktøren fremsætter et forslag og tillidsmanden støtter det. Med mindre der er et flertal, der stemmer imod forslaget, anses det for vedtaget. Dette afgøres derfor af rekonstruktøren, tillidsmanden og flertallet af stemmerne.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis