Udbytteskat

Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

Hvor meget skal der betales i udbytteskat for private?

Hvor stor en del af dit udbytte, du skal betale i udbytteskat, afhænger af størrelsen på udbyttet. I 2022 ligger taksten på henholdsvis 27% og 42%. Får du udbytte for mindre end 57.200 kr., er procentsatsen på 27%. Får du udbetalt mere, er procentsatsen 42%. Man skal være opmærksom på, at taksterne ændrer sig en smule hvert eneste år.

Hvor meget skal der betales i udbytteskat for virksomheder?

Udbytteskat for virksomheder følger satsen for selskabsskat:

  • Overordnet set betaler alle danske aktieselskaber og anpartsselskaber 22 %, uanset virksomhed.
  • Investeringsselskaber herunder investeringsforeningsselskaber eller aktieinvesteringsselskaber betaler 15 % i udbytteskat.

Det er ikke altid man bliver tildelt udbytte af sin investering. Virksomheden vurderer selv, om der er råd til at udlodde udbytte eller ej det pågældende år.

Hvordan indberettes udbytteskat?

Hvis du ejer værdipapirer, som ligger i et dansk depot, bliver oplysningerne om dit udbytte automatisk indberettet til Skattestyrelsen. Her skal du blot tjekke om oplysningerne er korrekte.

Hvis du derimod har aktier eller andre værdipapirer, der ikke ligger i et dansk depot, er det dig selv, som skal sørge for at indberette dit udbytte. Herudfra vil Skattestyrelsen så beregne, hvor meget som du skal betale. Du indberetter skatten på Skattestyrelsens hjemmeside.

Udbyttefrikort

Et udbyttefrikort går ud på, at visse stater eller organisationer kan få udstedt et udbyttefrikort, hvis de har skattefrihed i Danmark. 

Selskaber og foreninger mv., der udlodder udbytte, skal ikke indeholde udbytteskat, hvis aktionæren fremviser et gyldigt udbyttefrikort eller fremgår af Skattestyrelsens database.

Hvis værdipapirerne er registreret i VP Securities (Værdipapircentralen) gennem et depot i en dansk bank, skal frikortet vises til den depotførende bank. I andre tilfælde skal frikortet vises til det selskab eller den forening, som udlodder udbyttet.

Kilde: skat.dk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et udbytte?

Et udbytte er den del af fortjenesten, som man giver videre til ejerne af selskabet.

Hvad er udbytteskat?

Udbytteskatten er kort sagt den skat, der betales af det udbytte, der trækkes ud, hvis virksomheden har lavet et overskud.
Hvis en virksomhed har overskud samt tilstrækkelig med reserver i virksomheden, kan virksomheden vælge at udbetale udbytte til aktionære og anpartsholdere. 

Hvad er satserne for udbytteskat?

Hvor meget man betaler afhænger af, hvor meget udbytte der er tale om. Herudover om det er udenlandsk eller dansk udbytteskat. Hvis man får udbytte fra en dansk virksomhed, er satserne som følgende: Ved udbetaling mellem 1 og 55.300 kr., skal man betale 27%. Hvis man får udbetalt mere end 55.300 kr., skal man betale 42%.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis