Udenretsligt forlig

Et udenretsligt forlig er et forlig, der er indgået på anden måde end for en domstol eller visse andre myndigheder. Det kan f.eks. være afhøring, tilståelse eller pådømmelse af bødestraf. Langt de fleste konflikter og tvister afgøres udenretligt ved forlig - kun få tvister ender hos domstolene til afgørelse. Modsat et udenretsligt forlig findes retsforliget.

Hvad er fordelen ved udenretslig forlig?

De fleste retssager indebærer en vis risiko for begge parter, hvis de ikke får medhold i deres sag. Dette kaldes også procesrisikoen. Denne procesrisiko taler for at parterne bør afsøge en forligsmæssig løsning af sagen, hvis det er en mulighed.

Parterne kan på et hvert tidspunkt under retssagsforløbet og indtil retten har afsagt dom i sagen, vælge at indgå en aftale om, hvordan sagen skal løses. Ved at indgå et forlig afsluttes sagen, uden dom. Jo tidligere et forlig indgås, jo mere er der at spare i tid og sagsomkostninger. 

Hvad er forskellen mellem en dom og et forlig?

Et forlig ikke kan ankes, idet det er en aftale, der er juridisk bindende for parterne - men mindre det udtrykkeligt fremgår af forliget. Et retsforlig kan tvangsfuldbyrdes af fogeden.

Relaterede ord

Retsdogmatik

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et udenretsligt forlig?

Denne slags forlig er en frivillig aftale mellem parterne, der som udgangspunkt er bindende for dem. Det betyder, at forliget ikke senere kan ankes.

Hvad skal man overveje inden en retssag?

En retssag kan være lang, kostbar og slidende proces. Man bør i denne forbindelse overveje om et udenretsligt forlig kunne være en fordel for både at spare tid og penge. Hvis man ønsker en retssag, er det altid vigtigt at forholde sig til sagens omkostninger.

Kan man fortryde et forlig?

Hvis begge parter siger accepterer, har man et forlig - en juridisk bindende aftale - og sagen er slut. Et forlig kan naturligvis ikke ankes – selvom man måske senere fortryder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis