Udvidende fortolkning

Udvidende fortolkning er en anvendelse af en lovregel på tilfælde, er ikke dækkes af den naturlige sproglige forståelse af lovens ord, men dog sprogligt kan rummes inden for disse, hvis de samme grunde taler for at anvende lovens regel på det videre område.

Hvornår bruges udvidende fortolkning?

Udvidende fortolkning (også analogotilslutning eller analogifortolkning) kan anvendes, hvis der er holdepunkter for, at bestemmelsen/reglerne ikke er udtømmende, samtidig med at en udvidende fortolkning kan ske uden at krænke formålet med reglen. Nogle bestemmelser angiver udtrykkeligt, at andre forhold end de anførte kan være omfattet. Ved denne fortolkning udvider man reglens retsområde og denne type fortolkning anvendes ofte på et ‘retstomt område’. Eksempelvis hvis reglen i hundeloven vurderes til også at gælde for katte.

Andre typer fortolkninger

  • Lex superior En højere rangeret regel går forud for en lavere rangeret regel
  • Lex specialis – Den specielle regel går forud for den generelle
  • Lex posterior – Den nyere regel går forud for den ældre
  • Ordlydsfortolkning: kort sagt, hvad forstås ved bestemmelsens ordlyd?
  • Subjektiv fortolkning: Når det ikke er tilstrækkeligt med en ordlydsfortolkning, kan det være nødvendigt at foretage en subjektiv fortolkning. Der er ikke tale om det enkelte individs egen subjektive fortolkning, men lovgiverens subjektive fortolkning.
  • Indskrænkende fortolkning: Den indskrænkende fortolkning bør anvendes, hvis hensynet taler for, at lovgiver ikke havde til formål, at reglen skulle anvendes på den pågældende situation
  • Modsætningstilslutning
icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis