Underpant

Underpant er en panteret, hvor den pantsatte genstand forbliver i pantsætteren besiddelse. I forbindelse med sikkerhedsstillelse for et lån findes underpanten, som i modsætning til håndpant muliggør, at låntageren har råderet over de pantsatte værdier i låneperioden.

Hvad er pant?

Pant er udtryk for, at en anden end ejeren af en genstand (panthaver) har ret til værdien af genstanden (pantet) forud for ejeren selv. Pant er således en sikkerhed i fysiske genstande, som bruges til at stille sikkerhed for et lån. Pantsatte genstande er typisk fast ejendom og biler. Når man giver pant i fast ejendom modtager långiveren visse rettigheder over denne ejendom. Hvis du ikke opfylder låneaftalens betingelser, f.eks. misligholder betaling af et lå, har långiveren ret til at sælge din ejendom på tvangsauktion. Pant kan opdeles i håndpant, underpant og retspant.

Hvornår bruges underpant?

Underpant f.eks. bruges til sikkerhedsstillelse, hvis man låner penge til en bil i et pengeinstitut. Pengeinstituttet har således pant i bilen, men låntageren har i låneperioden brugsret over den pantsatte bil. Hvis køberen/lånetageren misligholder låneaftalen, kan pengeinstituttet forlange gælden indfriet.

Underpanten kan også bruges i forbindelse med pantebreve i fast ejendom. Det betyder at man har fået et lån og stillet fast ejendom, eller en del heraf, som sikkerhed.

Hvad er forskellen på under- og håndpant?

I forbindelse med sikkerhedsstillelse for et lån findes underpant, som i modsætning til håndpant muliggør, at låntageren har råderet over de pantsatte værdier i låneperioden. I dag vil der typisk underpanten typisk benyttes frem for håndpant.

Underpant i ejerpantebrev

Ejerpantebreve kan også være genstand for underpant. Ved oprettelsen af ejerpantebrevet, kan der gives underpant i dette til din lånegiver. Hermed får du rettighederne og brevets indhold indtil lånet er indfriet. Når så lånet er indfriet, skal man huske at fjerne långiveren som underpanthaver af ejerpantebrevet.

At oprette et ejerpantebrev og derefter underpantsætte dette, er en populær måde at låne penge på. For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet.

Relaterede ord

Institutionsbeskatning

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder underpant?

Underpant er den sikkerhed, man stiller til for eksempel banken. Det betyder, at hvis ejeren af pantebrevet ikke betaler af på sit lån som aftalt, så kan banken i sidste ende vælge at kræve ejendommen på tvangsauktion for at få sine penge. 

Hvad er håndpant?

Håndpant fungerer således at den pantsatte genstand bliver opbevaret hos långiveren. På den måde er du ikke selv i fysisk besiddelse af den. Hvis du f.eks. har pantsat din bil som håndpant, skal denne opbevares hos långiveren (panthaveren), hvor du ikke har mulighed for at bruge den.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis